Úřad práce doposud přiznal nárok padesátce z celkového počtu 89 zaregistrovaných exzaměstnanců Hardu. Celkově na Jesenicku v prosinci přibylo do evidence 589 lidí bez práce. Nezaměstnanost v horském okrese dosáhla 7,2 procenta. V celém Olomouckém kraji byl podíl nezaměstnaných osob k poslednímu prosinci 4,3.

„Firma rozdala zcela nedůvodně osmdesátce ze 135 lidí výpověď pro paragraf 55, tedy hrubé porušení pracovní kázně, čímž ovšem porušila několik paragrafů zákoníku práce. Něco takového nemá v Česku obdoby,“ poukazoval odborový předák Hardu Christo Bulguris, který považuje výpovědi za snahu firmy, jak se vyhnout placení odstupného.

Celkem 135 lidí dostalo výpověď od konkurzního správce Hardu, která je podle odborářů platná a počítá s vyplacením odstupného. Její zrušení podle předáka žádný zaměstnanec nepodepsal, protože by tím ztratil nárok na odstupné.

Jednání nového vlastníka, který dal části z nich okamžitou výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně, považují odbory za psychický nátlak na zaměstnance. Někteří již podali na nového vlastníka žalobu.

„Žalobu není možné podat hromadně, takže jsou podávány jednotlivými zaměstnanci, kterým odbory s právními kroky pomáhají,“ sdělil Christo Bulguris.

Na Vánoce bez koruny

Kvůli paragrafu 55 má ovšem těžkosti 37 bývalých zaměstnanců Hardu, kteří se v prosinci zaregistrovali na jesenické pobočce úřadu práce. Na Vánoce zůstali bez peněz a doposud nevědí, zda vůbec budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a kompenzaci ve výši 65 procent tříměsíčního odstupného.

„Lidé stále čekají a čekají. Úřad práce stále bere v potaz, že dostali paragraf 55, i když nešlo o nic jiného, než habaďúru, jak se zbavit lidí bez odstupného. Nechápeme, proč se úřad práce nestaví na stranu protiprávně propuštěných zaměstnanců,“ zlobil se odborový předák.

Úřad práce vysvětluje

Podle vedoucího oddělení zprostředkování jesenické pobočky úřadu práce Zdeňka Vrtného bylo prosinci zaregistrováno 89 bývalých zaměstnanců Hardu.

„V prosinci přišlo 589 nových klientů a my jsme již vydali rozhodnutí u 50 lidí z Hardu. Není možné vše vyřídit za jeden den,“ vysvětloval. Tito lidé tedy budou pobírat podporu v nezaměstnanosti a mají nárok na dané kompenzace.

„U dalších jednáme, čekáme na podklady a vše zpracováváme. Že nejsme v případě Hardu nečinní, to snad dosvědčuje uvedené číslo,“ dodal.

Úřad práce však zatím nerozhodl o žádném případu, kdy dotyčný dostal výpověď za hrubé porušení pracovní kázně.

„Paragraf 55 má 37 zaregistrovaných osob. Tam skutečně ještě nemáme všechny podklady. Rozhodně však nic neprotahujeme a jakmile budou všechny podklady pro kvalifikované rozhodnutí, rozhodneme,“ ujišťoval Zdeněk Vrtný.

Po vyhlášení konkurzu na Vítkovice Power Engineering, jejichž byl Hard součástí, koupila jesenický podnik společnosti Moravia Industry. Ta označila výpovědi, které rozdal konkursní správce, za neplatné, protože byly dány z důvodu zrušení podniku, k čemuž podle firmy nedošlo. V závodě chce zachovat výrobu i pracovní místa. Peníze na kompenzace proto uložila do soudní úschovy a čeká na rozhodnutí.

Prosincová nezaměstnanost, která dosáhla 4,3 procenta, byla nejnižší prosincovou nezaměstnaností v Olomouckém kraji od vzniku krajského uspořádání. K poslednímu prosinci minulého roku evidoval úřad práce celkem 19 519 uchazečů o zaměstnání. Proti listopadu to však bylo o 9 procent více. K nárůstu počtu nezaměstnaných došlo ve všech okresech, nejvíce na Jesenicku – o 25 procent. Proti prosinci 2016 byl počet nižší o 6 976 osob. Celostátně dělal podíl nezaměstnaných osob 3,8 procenta.