„Nemocnému a jeho rodině je k dispozici celý tým odborníků. Vedle zdravotní péče je jeho součástí i sociální pracovník, pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služba, fyzioterapeut, případně psycholog a kněz," přiblížila nabízenou pomoc Jana Skalická z Charity.

Tým hospicové péče spolupracuje také s praktickými lékaři a ambulancí bolesti. Jeho součástí jsou i dva poradci pro pozůstalé, jejich služby může využít truchlící rodina.

Pomoc s řešením mnoha úkolů souvisejících například s propuštěním pacienta z nemocnice pomáhá rodinám zajistit Charitní hospicová poradna.

Pečující lidé mají navíc možnost se pravidelně setkávat v takzvaných svépomocných skupinách, kde mohou načerpat podporu nebo sdílet své zkušenosti s jinými pečovateli.

Službu se podařilo rozjet díky několika projektům, které podpořil Program švýcarsko-české spolupráce ministerstva zdravotnictví. Rozvíjet je Charita začala před třemi lety.

„Tehdy jsme si uvědomili, že pokud chceme poskytovat péči srovnatelnou s kamenným hospicem nebo v nemocnici, musíme k tomu mít patřičné vybavení, a to personální, odborné i technické," vysvětlila vrchní sestra Ludmila Nováková.

Postupně tak Charita pořídila nejpotřebnější pomůcky, zakoupila osobní automobil, vytvořila letáčky s informacemi o nabídce služeb a doplnila odborné vzdělání pracovníků týmu.

Z posledního projektu například dovybavila půjčovnu pomůcek o elektrické polohovací postele s matracemi proti proleženinám nebo zakoupila plničku kyslíku. Díky ní mohou mít nemocní u sebe přenosné láhve s kyslíkem, které je vydrží zásobovat až deset hodin, takže se mohou podívat i mimo domov.