V jaké fázi je projekt výstavby pod Bratrušovskou ulicí nazvaný Šumperské Vinohrady?
Územní plán nám ukládá zpracovat pro lokalitu územní studii. V současné době se územní studie dokončuje. Je prvním krokem v projekční fázi. Po registraci územní studie na úřadu územního plánování byly zahájeny projekční práce na první etapě bytové výstavby a momentálně se zpracovává projekt dopravní a technické infrastruktury pro celou lokalitu Šumperských Vinohrad.

Ředitel skupiny Prumrent Real Group Miroslav Pospíšil.Ředitel skupiny Prumrent Real Group Miroslav Pospíšil.Zdroj: Deník/Petr KrňávekKolik domů a bytů je v lokalitě plánováno?
Dispoziční řešení všech našich sedmnácti bytových domů v této lokalitě je po architektonické stránce zpracováno. Máme již přesnou představu o počtu a dispozicích všech bytových jednotek, které budou v našem projektu vystavěny. Celkem se tu bavíme o 386 bytech.

Bude se stavět celá lokalita najednou?
Začínat se bude etapou A, což je výstavba šesti bytových domů podél ulice Bratrušovská se 104 bytovými jednotkami o dispozicích 1+kk až 3+kk. Součástí této etapy bude i vybudování nového kruhového objezdu v ulici Bratrušovská. Máme hotové dispozice bytů, jejich zveřejnění plánujeme do konce letošního roku.

Budou všechny byty nabízeny k prodeji, nebo se počítá s částí i pro nájemní bydlení?
Vyvíjí se to v čase v závislosti na poptávce na trhu. Chceme uspokojit potřeby všech klientů, někdo preferuje nákup investičního bytu nebo bytu k bydlení, někdo hledá pronájem. V současnosti to není rozhodnuto. Budeme reagovat na situaci v době, kdy to dostavíme. Záleží, po čem bude větší poptávka.

Bude v té čtvrti prostor pro individuální výstavbu?
V poslední etapě D je prostor pro šest rodinných domů, ale to je ještě otevřené.

Jaká je finanční náročnost záměru?
Stavební část v první etapě by se mohla pohybovat kolem 200, 250 milionů korun, dopravně-technická infrastruktura kolem padesáti milionů.

Kdy by se mělo začít stavět?
Vzhledem k délce povolovacích procesů očekáváme zahájení první etapy v řádu jednotek let.

Vizualizace budoucí čtvrti Šumperské Vinohrady. Zdroj: Prumrent Real GroupVizualizace budoucí čtvrti Šumperské Vinohrady. Zdroj: Prumrent Real GroupZdroj: Deník/ Redakce

Proč jste si vybrali pro novou čtvrť v Šumperku tuto oblast?
Developersky jde o ideální místo pro tuto výstavbu. Je to klidná lokalita, zároveň dobře dostupná do centra. Samozřejmě jde také o majetkové a smluvní vztahy s majiteli pozemků.

Šumperské Vinohrady nebudou první developerský počin vaší skupiny. Již nějakou dobu je hotová Rezidence Benátky, bývalý úřad práce na Lidické ulici. Tam už je všechno hotovo?
Ten projekt je ukončen, řádně zkolaudován. Většina ze tří desítek bytů je rozprodána nebo pronajata. K prodeji je zde v současné době šest bytových jednotek, k pronájmu dvě.

Rezidence Benátky.Rezidence Benátky.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

O nedostatku bytů se v Šumperku hovoří už dlouho. Rezidence Benátky s třemi desítkami bytů je největším bytovým projektem ve městě za velmi dlouhou dobu…
Myslím, že této velikosti je jediný. Šumperk chronicky trpí nedostatkem bytů. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti, protože jsem se do Šumperku přestěhoval před měsícem a hledal jsem tu bydlení pro rodinu s dvěma dětmi. Nabídka bytů na trhu absolutně není. S tím souvisí postupně se snižující počet obyvatel, protože tu neseženou bydlení ani práci. Mladí lidé odjíždí do větších měst.

Jedním z prvních aktivit vaší skupiny bylo zakoupení areálu bývalé ČSAD v Žerotínově ulici a jeho transformace na Truck Cargo Park. Jaké aktivity v tomto areálu plánujete?
Připravujeme výstavbu pozemní fotovoltaické elektrárny o výkonu jeden megawattpeak. Měla by se začít stavět začátkem příštího roku, čekáme na vydání stavebního povolení. Hotovo bude ještě v příštím roce, několik měsíců od zahájení. Elektrárna bude umístěna na kovových konstrukcích přímo v centru Truck Cargo Parku, vznikne na na ploše zhruba 8300 metrů čtverečných ve středu areálu. Elektrárna bude s přetokem do sítě bez bateriového úložiště, v rámci areálu všechnu vyrobenou elektřinu nespotřebujeme. Vybudování elektrárny si vyžádá i navazující investice, například vybudování nové rozvodny nízkého a vysokého napětí a instalaci nového transformátoru.

Nedávno vaše skupina koupila i bývalou pekárnu v lokalitě Skřivánčí dvůr. K čemu by měla sloužit ta?
Skřivan Business Park.Skřivan Business Park.Zdroj: Deník/Petr KrňávekVlastníkem areálu Skřivan Bussiness Park jsou tři právnické osoby. V areálu se také uskutečňují rozvojové investice. Nyní se zde buduje střešní fotovoltaická elektrárna o výkonu 250 kilowattpeak. Areál slouží pro skladování materiálu, po tom je nyní v Šumperku velká poptávka. Původní technologie pekárny jsou pryč a všechny velké prostory není problém plně využít pro skladování. Jedná se o suché skladování bez vytápění, v zimě se jen temperují.

Ke skladování by celý areál měl sloužit i do budoucna?
Je tam administrativní část, která dříve sloužila jako kancelářské prostory. Zájem společníků je tyto prostory postupně zrekonstruovat a jako kanceláře je znovu pronajímat. Bývalá vrátnice by se měla proměnit na bytové jednotky. Ve zbývající části postupně probíhají investice, například instalace elektrické požární signalizace, požárního vodovodu, nebo oprava střechy. Nový regálový systém, nebo nové zabezpečovací zařízení. Jsou to věci, které zvyšují kvalitu skladování.

V oblastech, které jsme zmínili, je skupina Prumrent Real Group v Šumperku významným hráčem. Jaké jsou její vize a cíle?
Truck Cargo Park.Truck Cargo Park.Zdroj: Deník/Petr KrňávekZakladatelem skupiny je šumperský patriot Martin Hájek a troufám si tvrdit, že město Šumperk je jeho srdeční záležitostí. Věnujeme se projektům, které zanechávají viditelnou pozitivní stopu v našem městě. Vytvořený podnikatelský zisk reinvestujeme do šumperských nemovitostních projektů. Naší vizí je poskytování kompletních nemovitostních služeb na vysoké profesionální úrovni a zvyšování veřejného prospěchu, zejména v bytové oblasti. V Šumperku vnímáme chronický nedostatek startovacích bytů pro mladé lidi, ale také bytů pro rodiny s více dětmi. Podle našeho názoru může vzájemná spolupráce města Šumperka s dostatečně silným a zkušeným partnerem z developerské oblasti tuto situaci v dohledné době změnit. Naší snahou je transparentní, korektní a seriózní spolupráce s městem Šumperk.

Sám jste pro Město Šumperk pracoval několik let jako ředitel Podniků města Šumperka. Jaký vnímáte největší rozdíl oproti vašemu předchozímu zaměstnání?
Uplynulé roky strávené ve funkci ředitele městské společnosti Podniky města Šumperka byly velmi různorodou a zajímavou prací plnou výzev. Nelituji jediného dne, který jsem strávil prací pro město Šumperk. Obě zaměstnání mají více společných věcí než rozdílných. Rozdílný je odlišný způsob řízení společnosti. V městské společnosti je nejvyšším orgánem společnosti rada města v působnosti valné hromady a řídícím orgánem správní rada. V soukromém sektoru je struktura orgánů společnosti výrazně jednodušší. Dalším rozdílem je povinnost městských společností respektovat pravidla veřejné soutěže daná zákonem o zadávání veřejných zakázek. U soukromých společností, které nejsou vázány těmito pravidly, lze realizovat zakázky rychleji, efektivněji a bez zbytečné byrokratické zátěže.

O skupině Prumrent Real Group
Skupina PRG má poměrně široké podnikatelské portfolio. Společným jmenovatelem jejích aktivit je vyhledání zajímavých podnikatelských příležitostí nejen v šumperském regionu, ale také v dalších lokalitách České republiky. Její ambicí je poskytování profesionálních a kompletních služeb v oblasti realitního poradenství při financování, výkupu, prodeji nemovitostí a při řízení nemovitostních investic. Kromě správy vlastního nemovitostního portfolia se skupina PRG věnuje nemovitostním investicím třetích osob.
V Šumperku stojí za projekty Truck Cargo Park, Hotel Sport, Skřivan Business Park, Bankovní dům Šumperk, Plynárenský dům, Šumperské Vinohrady, a Rezidence Benátky.