S vymýšlením názvu nové ulice vedení města velkou práci nemělo. Nové domky vyrostly v sousedství Krameriovy ulice. Osvícenecký a obrozenecký spisovatel Matěj Václav Kramerius měl za přítele dramatika Josefa Šimona Václava Tháma. Proto se zastupitelé rozhodli dát symbolicky jména těchto význačných osobností k sobě do těsného sousedství.

„Josef Thám představuje významného člověka. Toto jméno koresponduje s dalšími jmény ulic ve městě, které jsou nazývány po významných osobnostech české kultury,“ schválil záměr Tomáš Knopp (SZ), zastupitel, spisovatel a bývalý učitel jesenického gymnázia. Tomáš Knopp přidal na zvážení i další myšlenku. „Je otázkou, jestli by naše ulice neměly být nazývány po místních rodácích,“ navrhl Knopp. „Vytvoříme seznam pro další období,“ souhlasí s ním starosta Jeseníku Petr Procházka (ODS).

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ŠUMPERSKA A JESENICKA

Moje Šumpersko a JesenickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika