Třetí etapa zahrnuje dokončení ulic U Kasáren, Tylova, Mahenova a částečně Horskou ulici. Navazuje na již hotovou realizaci dvou předcházejících etap.

„Stávající i nově vybudované chodníky a komunikace dostanou nový povrch, budou bezbariérově upraveny s vodícími liniemi. Během stavebních prací se vymění konstrukční vrstvy vozovky v ulicích U Kasáren a Tylova, kabeláž a sloupy veřejného osvětlení a instaluje se nový mobiliář,“ vyjmenoval Jiří Uher z oddělení investic.

V dotčené části je navrženo šestačtyřicet parkovacích stání, klidová zákoutí doplní lavičky a stoly. Dojde také na úpravu zeleně.

„Přestárlé, dožité a druhově nevhodné dřeviny se vykácí, nahradí je jehličnaté a listnaté stromy a také keře,“ doplnil Jiří Uher. Již nyní započnou práce na rekonstrukci plynovodů, aby se následně minimalizoval zásah do nových povrchů.  

Město nyní čeká výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projekt regenerace sídliště 9. května je rozdělen do pěti etap.