„Termín dokončení byl stanoven na konec měsíce května,“ uvedl mohelnický starosta Pavel Kuba.

Nová cesta cyklisty především svede z přetížené silnice první třídy, kde denně projede kolem patnácti tisíc aut. Jedná se o úsek častých nehod, z nichž už řada skončila tragicky. Nová stezka bude osvětlená, v Mohelnici naváže na smíšenou cyklostezku kolem potoku Mírovka.

Další trasa v plánu

Mohelnická radnice již plánuje další cyklostrasu, která povede z další místní části Újezd do obce Líšnice. Starostové obou obcí již oslovili vlastníky dotčených pozemků a také projektanty. Hlavní slovo ale ještě budou mít mohelnické a líšnické zastupitelstva.

„Pokud dají tomuto projektu zelenou, letos bude vypracovaná projekt a vyřízeno stavební povolení a v roce 2019 by se mohlo po nové cestě jezdit,“ dodal Pavel Kuba. Pro tento záměr mohelnická radnice počítá s evropskými dotacemi.