Do funkce byla jmenována na základě výběrového řízení. To bylo vypsáno poté, co na pozici vedoucího správy rezignoval Jan Halfar.

„Michaela Pruknerová prokázala během výběrového řízení potřebné znalosti a dovednosti. Jsem přesvědčen, že bude pokračovat v účinné ochraně jedinečné přírody Jeseníku v širší spolupráci s obcemi. Ochrana přírody totiž není dlouhodobě možná bez účasti lidí, kteří v Jeseníkách žijí, jezdí sem a mají je rádi,“ okomentoval výsledek výběrového řízení František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Nová vedoucí Michaela Pruknerová vystudovala provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské univerzity v Brně. Jejím posledním pracovištěm byl Krajský úřad Olomouckého kraje. Zde působila jako vedoucí odboru strategického rozvoje.

Ve funkci Michaela Pruknerová vystřídá Jana Halfara, který pozici vedoucího Správy CHKO Jeseníky zastával deset let. Ke konci loňského roku z osobních důvodů na svou funkci rezignoval, zaměstnancem Správy CHKO však zůstává i nadále. Do výběrového řízení se přihlásilo devět uchazečů, kvalifikační předpoklady splnilo šest z nich.