„Nebudeme o tom nic sdělovat, dokud se informaci nedozví pan Vepřek. Ten dnes nebyl na pracovišti, vzal si dovolenou,“ řekl člen představenstva Tomáš Potěšil.

Odvolání Jiřího Vepřka z představenstva mělo 1. února dramatickou dohru, kdy kanceláře VHZ obsadila policie a odnesla si počítačové vybavení. Požádal ji o to starosta města Mohelnice, které je jedním z akcionářů VHZ. Aleš Miketa měl obavy, že odvolaný Jiří Vepřek zničí důležité dokumenty. Obava se zčásti naplnila, protože pevný disk z počítače byl pryč. Jiří Vepřek ho nahradil novým prázdným diskem, takže zmizela všechna uložená data.

„Jako důvod uvedl, že na disku měl i svá soukromá osobní data, která potřebuje chránit. Jednoznačně se jedná o krádež, disk s daty byl majetkem společnosti,“ komentoval to Aleš Miketa. Policie je teprve na začátku vyšetřování, žádné informace zatím nesděluje.

Celá personální rošáda ve VHZ souvisí s patovou situací, v níž se ocitla obří investice za jednu a půl miliardy do kanalizace v pěti městech okresu. Kvůli pochybnostem Evropské komise zejména o ceně projektu je ohrožena dotace, která má uhradit tři čtvrtiny nákladů. A bez dotace nemá stavba šanci.
Evropská komise měla opakované výhrady k vysoké ceně a způsobu zadávání veřejné zakázky. Jiří Vepřek cenu vysvětloval tím, že smlouva s dodavateli byla uzavřena v době boomu stavebních prací v roce 2009, kdy byly ceny vyšrouborvané nahoru.

„Jednomyslně jsme se v představenstvu shodli, že se budeme snažit projekt přrred Evropskou komisi obhájit,“ řekl Tomáš Potěšil.

Podle členů představenstva by samotná ztráta dat z počítače VHZ neměla projekt ohrozit, může jen ještě zkomplikovat jeho přípravu. S daty zmizela i celá mailová pošta.