Původní titul zněl: Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště.

„Neúměrně dlouhý název způsoboval problémy například při představování školy nebo při vystavování účetních dokladů,“ vysvětlila změnu Petra Hájková z odboru školství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Žáci ze základních škol v našem regionu zaznamenají také několik nových tváří v ředitelnách. V Šumperku je to nový šéf Základní školy ve Sluneční ulici Hynek Pálka, který kdysi už na škole učil. V ředitelně vystřídal Jarmilu Hynkovou, která odešla do důchodu.

„Hynek Pálka přichází ze školy v Bratrušově, kde učil necelé dva roky, předtím byl zástupcem ředitele na škole ve Vrchlického ulici v Šumperku,“ informovala Hana Kolaříková z odboru školství šumperské radnice.

Novou tvář v ředitelně mají také školy v Bušíně, Leštině, Lukavici a Rohli. V Leštině se po ředitelce, která odešla do důchodu, ujala vedení školy bývalá starostka obce Jana Řeháková.