Nový obecní úřad sídlí ve zrekonstruované budově za základní školou. Ta objekt částečně využívá. Do spodního patra chodí žáci do družiny a počítačové učebny. V budově sídlí též knihovna, naproti ní se nachází menší sál.

„Je to pěkně opravené. Člověk si tu zajde na úřad i do knihovny. Mohly by se tu konat i nějaké besedy nebo přednášky," míní starší žena, která si budovu v den jejího otevření přišla prohlédnout.

Objekt sloužil zhruba do roku 2008 základní škole, poté byl nevyužitý. Myšlenka přebudovat nemovitost na obecní úřad padla před čtyřmi roky, stavbaři ji opravili loni a letos.

Podle starostky Sobotína Ivety Fojtíkové vedlo k rozhodnutí přesunout sídlo obce několik důvodů. Zatímco původní úřad se nacházel na hůře dostupném místě u rušné silnice na Ostravu, nový leží v samém středu obce hned vedle školy a prodejny potravin.

Dalším důvodem byly výdaje za energie. „V původním úřadu byly vysoké náklady na vytápění, temperovat bylo nutné i tuto budovu. Když bylo možné získat dotaci na její zateplení, usoudili jsme, že je lepší jít do centra," řekla starostka.

Samospráva navíc vyřešila problém dvou zchátralých budov. Jednu opravila a využila, druhou prodala. Novým majitelem bývalé úřadovny se stal blízký zámecký resort.