Pamětní deska připomíná málo známé události z podzimu 1938. Z území Sudet obývaných většinově Němci uprchlo vzhledem k zostřující se národnostní situaci téměř 370 tisíc Čechů.

Jesenicko muselo opustit přes pět tisíc lidí. Mezi nimi četníci, příslušníci finanční stráže, učitelé, poštmistři, ale i obyčejní živnostníci či zemědělci.

„Byli vyhnáni, někteří byli odvlečeni do Říše, jiní zabiti. Z Jesenicka tyto události zaplatily životem asi dvě desítky lidí. Z toho bylo zhruba osm ozbrojených, zbytek byli civilisté," řekl Milan Rejthar z Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí. Tento spolek vytvoření pamětní desky inicioval a spolu s jesenickou radnicí financoval.

Podle předsedy spolku by takové desky mohly viset na mnoha nádražích v Česku.

„Jsem rád, že jedna z prvních se nachází v Jeseníku. Může nám připomínat knihu spisovatelky Věry Sládkové Poslední vlak z Frývaldova," zmínil dílo popisující předválečné dění na Jesenicku předseda spolku Jiří Prokop.