„Oběma návrhy se bude zabývat několik komisí, které pak radě doporučí řešení. Rada pak nejspíš rozhodne v březnu," uvedl tajemník šumperké radnice Petr Holub.

Oba návrhy mají svá úskalí. Skupina šumperských sprejerů sice již radním představila obrázky, jak může dobře provedené grafitti nudnou stavbu oživit, jenže se nejednalo se o práce šumperských autorů, nýbrž světových výtvarníků, kteří jsou ve svém oboru špičkou. Také plánovaná zeleň je s otazníkem. Hned proti parkovacímu domu se totiž nachází nevzhledná protihluková stěna, kterou rovněž měly zakrýt okrasné rostliny. I přes několik pokusů se ale v betonových dílech uchytil pouze náletový plevel.

Poschoďové parkování v Temenici pro více než stovku aut bylo dokončeno na sklonku roku. Radnici stavba přišla na více než dvacet milionů korun.