Všechny přihlášené obce navštíví od 10. do 19. června hodnotitelská komise. Posuzovat bude mimo jiné společenský život v obci, podmínky pro podnikání, spolupráci se zemědělci, péči o veřejná prostranství a krajinu a rozvojové projekty. Výsledky vyhlásí komise koncem června.

Vítězná obec kraje získá Zlatou stuhu a jeden milion korun a postoupí do celostátního kola. Dále komise udělí Modrou stuhu za společenský život, Bílou stuhu za činnost mládeže, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Součástí těchto ocenění je i odměna šest set tisíc korun.

Leština jde do soutěže už pošesté, zatím má na kontě dvě stuhy. Písečná i Vikýřovice se přihlásily počtvrté.

„Loni jsme získali Bílou stuhu. Odměnu musí obec využít na nějaký rozvojový projekt. My jsme je dali na opravu budovy, kde sídlí mateřské centrum Vikýrek,“ řekla starostka Vikýřovic Zdeňka Riedlová (ODS).

Do Vikýrku, kde se scházejí maminky na mateřské dovolené a jejich děti, chce obec pozvat hodnotitelskou komisi i letos. Pak jí předvede nový dům s dvanácti chráněnými byty pro seniory.