„Úkolem koledníků je procházet dům od domu, přinášet radostnou zvěst o narození Ježíše Krista a přání do nového roku a prosit o příspěvek,“ říká koordinátorka sbírky v děkanátu Zábřeh Miluše Kobzová a dodává: „Říká se, že největší radost pro člověka je ta, kterou daruje. Prosíme o vlídné přijetí těchto malých poslů radosti a naděje.“

Na Zábřežsku budou lidé potkávat 303 kolednické skupinky, letos poprvé se zapojí také mentálně postižení klienti charitních denních center Oáza a Okýnko. Koledovat půjdou 6. ledna na úřady.

Na území šumperského děkanátu bude koledovat 165 skupinek, tedy o něco méně než loni.

„S kasičkami letos nepůjdou studentky zdravotnické školy, protože sbírek, do kterých se zapojily, bylo už moc. Zato přibylo koledníků na vesnicích,“ řekl šumperský koordinátor Josef Vénos.

Sbírka bude pokračovat do 10. ledna. Její výtěžek je určen na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla.