„S připomínkami a návrhy se lidé mohou obrátit na tajemníka městského úřadu Petra Holuba, kontaktní telefon a emailová adresa je uvedena na webových stránkách města. K návrhu rozpočtu se veřejnost může rovněž vyjádřit přímo na jednání zastupitelstva města," sdělila mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

V letošním roce město počítá s investičními akcemi v rekordním objemu přes 190 milionů korun. Velké částky hodlá radnice nalít do rekonstrukce škol i nových sportovišť.

V mateřské škole v Nerudově ulici se počítá s novou přístavbou, mateřinky v ulicích Evaldově a Třebízského čeká zateplení. Na šest milionů přijde také rekonstrukce Základní umělecké školy, kde jsou ve špatném stavu rozvody elektřiny i vody.

Významné částky půjdou také na sportoviště. V prosinci zastupitelé odsouhlasili vybudovaní skateparku u krytého plaveckého bazénu. Stát bude osm milionů korun.

„Ve výhledové době by se areál měl rozrůst o venkovní tělocvičnu a areál pro bruslaře, který povede kolem rybníka Benátky," zmínila mluvčí Hajduková. Jen o milion korun méně bude stát další nové hřiště u základní školy v ulici Edvarda Beneše.

Nemalými peníze jsou vyčleněny dokončení akcí, se kterými město začalo v loňském roce. Jedná se například o revitalizaci Jiráskových sadů a přilehlých ulic či dostavbu hasičské zbrojnice v Temenici. U řady projektů hodlá město radnice čerpat dotace.

Město Šumperk bude v letošním roce hospodařit na straně příjmů i výdajů s částkou přesahující 600 milionů korun, téměř sto milionů tvoří přebytek z minulých let.