Pro držitele dosavadních občanských průkazů není výměna povinná, ty zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.

„Změna se týká také míst, která zpracovávají agendu občanských průkazů. Nově to budou pouze obce s rozšířenou působností, tedy města Šumperk, Zábřeh, a Mohelnice. Dříve bylo možné žádat o vydání občanského průkazu i v každé obci, kde byla agenda matriky. Naopak ale lidé mohou žádat v kterémkoliv městě, trvalé bydliště není podmínkou,“ vysvětlila vedoucí správního oddělení šumperské Olga Breitzetelová

Nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude mít velikost kreditní karty, podobat se bude řidičskému průkazu. Kromě dvou strojově čitelných zón bude doklad z obsahovat v čitelné podobě následující povinné údaje jako je jméno, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu, dobu platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal. Údaj o rodinném stavu je již nepovinný. Za příplatek 500 korun může být občanka vybavena elektronickým kontaktním čipem, do kterého je možné nahrát elektronický podpis.

„Další novinkou je, že žadatel nemusí vyplňovat žádost a předkládat fotografii, vyplnění žádosti i vyfotografování občana bude provedeno na přepážce,“ dodala Breitzetelová

Rodiče mohou také žádat o vydání prvního občanského průkazu i pro děti mladší patnáct let. Nebudou také potřebovat osvědčení o státním občanství České republiky.

„Dceři jsem vyřizovala občanský průkaz před několika lety, bylo to docela administrativně složité. Příští rok bude mít první občanku syn, zjednodušení uvítám. Jen pro řadu lidí z vesnic to bude horší, když kvůli dokladům budou muset minimálně dvakrát cestovat,“ řekla Jana Lidáková ze Šumperka.