Tento zákon určuje, jakým způsobem se mezi rozpočty obcí, státu nebo krajů rozdělují daně z příjmů fyzických a právnických osob a DPH. Podle současné úpravy dostávají největší města, jako je Praha, na jednoho obyvatele několikanásobně víc peněz než malé obce, kde žije několik stovek nebo tisíc lidí. Chystaná novela má tuto nerovnost částečně odstranit.

Pokud změna projde, co to bude znamenat pro města a obce ze Šumperka a Jesenicka?

Například do rozpočtu dvanáctitisícového Jeseníku by ročně připutovalo přibližně o deset milionů korun více, než je tomu v současnosti. Tato částka pro představu odpovídá necelým pěti procentům rozpočtu města na letošní rok.

„Roli ve zvýšení daňových příjmů hraje i zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. Ta se u nás sice dotkne příjmů, ale i výdajů, protože na DPH budeme muset odvádět více peněz. Kromě toho byly opět poněkud sníženy dotace na výkon státní správy. To je de facto platba od státu za služby, které za něj poskytuje obec,“ řekla starostka Jeseníku Marie Fomiczewová (ČSSD).

„Nebyla bych tak vůbec optimistická, že nám tato změna zlepší rozpočtové možnosti města. Spíše si myslím, že pokryje zmíněné výpadky,“ dodala.

Výraznou injekci by změna přinesla do rozpočtu tří a půl tisícové Libiny. „Pokud by prošel návrh ministerstva financí, náš rozpočet by se navýšil o osm milionů korun. To je více než dvacet procent jeho současné výše,“ upozornila místostarostka Libiny Jana Němečková (STAN).

V Libině mají poměrně jasno, do čeho by peníze navíc investovali. „Když nemáme peníze, nejvíce škrtáme v kapitole místních komunikací a chodníků. Komunikace bychom tak dostali do únosného stavu. Další investici, kterou vidím jako prioritní a nedaří se na ni získat dotaci, je sportovní hala u základní školy,“ řekla Němečková.

Vápenná na Jesenicku, kde žije čtrnáct stovek obyvatel, získává v současnosti z rozpočtového určení daní deset a půl milionu korun. Nově by z tohoto zdroje čerpala třináct milionů osm set tisíc korun.

„Moc bych si přál, aby se to podařilo, je to dlouho očekávaná legislativní změna. Myslím, že tlak Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí je takový, že musí projít,“ je přesvědčený starosta Vápenné Leoš Hannig (TOP09).

Získané peníze by podle jeho slov umožnily další rozvoj Vápenné. „Když bychom mohli počítat se třemi miliony korun navíc, musí se to odrazit v infrastruktuře a v celkovém rozvoji obce,“ řekl Hannig. V této souvislosti zmínil například spolky, jejich činnost obec podporuje.

Část prostředků by také mohla sloužit k dofinancování akcí, na které se Vápenná snaží získat dotace. „V současnosti máme problém dotace dokrývat,“ naznačil možné využití peněz Hanig.

Novelu zákona o rozpočtovém určení daní v těchto týdnech projednávají poslanci. Pokud projde, mohla by platit už od příštího roku.

Kolik peněz by přiteklo navíc do kas měst a obcí?

Jeseník

12 000 obyvatel
Nyní získává: 90 milionů
Dostal by navíc: 10 milionů

Libina

3 500 obyvatel
Nyní dostává: 25 milionů
Dostala by navíc: 8 milionů

Vápenná

1 400 obyvatel
Nyní dostává: 10,5 milionu
Dostala by navíc: 3,3 milionu