Valná hromada také rozhodla o tom, že zvýší základní kapitál společnosti ze 148 tisíc korun na 20 milionů 895 tisíc korun.

„V rámci fúze došlo k oddělení obchodních a provozních činností a také ke spojení funkcí devíti národních ředitelů do jednoho řídícího postu. K novému nastavení procesní struktury došlo kvůli situaci na trhu, která je v posledních dvou letech proměnlivá,“ řekl generální ředitel mateřské výrobní společnosti Stomix, spol. s r.o. Žulová Bořivoj Minář.

Těžiště rozhodnutí vidí v lepším přenosu informací mezi jednotlivými subjekty.

„Našimi hlavními přednostmi na trhu stále jsou poradenství a servis, a proto bychom měli být schopni pružněji reagovat na poptávku. Výhodou předchozího uspořádání bylo naše know-how a znalost jednotlivých regionů, na druhou stranu jsme se potýkali se složitější optimalizací nákladů a nerovnoměrným daňovým zatížením. Jednotlivé společnosti byly samostatnými daňovými subjekty,“ vysvětlil Minář.

Jednotný styl řízení má ovlivnit styl komunikace, zpracování nabídek, objednávek i vyskladňování zboží.

„Samozřejmostí zůstane také zpracování projektů a žádostí o dotace. Naši noví specialisté, segmentoví manažeři, se budou věnovat zájemcům o odběr našich dalších produktů, nejen kontaktních zateplovacích systémů,“ uvedl ředitel Minář.

Zaměstnanost ve společnosti Stomix zůstala takřka beze změn.

„Podmínkou reorganizace bylo zachování dosavadních obslužných míst, což se také stalo. Zanikly pozice bývalých regionálních ředitelů, ale ti jsou ve většině případů dále zapojení v nové organizační struktuře. Některé neefektivní pozice zanikly, ale další přibyly – kupříkladu oblastní či segmentový manažer,“ řekl Minář.