Dvojice mostů překlene řeku Moravu mezi Postřelmovem a Bludovem v místech, kde kříží železniční trať. V místě se tak budou nacházet tři mosty: železniční nad řekou Moravou překlenou dva dálniční. První z dálničních mostů je již na svém místě.

Konstrukce o celkové délce 231 metrů se skládá z pěti polí o rozměrech čtyřicet, šedesát, šedesát, čtyřicet a třicet jedna metrů. Vysouvaná ocelová konstrukce váží 750 tun, po dokončení bude celková hmotnost nosné konstrukce mostu činit 5200 tun.

Ocelovou konstrukci mostu stavbaři vysouvají etapově po jednotlivých polích, vysouvána je vždy na délku jednoho pole. „Rychlost výsunu je zhruba pět metrů za jednu hodinu u všech vysunovaných polí.

Nejdelší pole délky šedesát metrů umístěné nad železniční tratí bylo tedy vysunováno zhruba dvanáct hodin, nejkratší zhruba šest hodin,“ přiblížil Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Druhý z dálničních mostů budou stavbaři vysouvat od začátku prosince 2022 do konce ledna 2023.

Obchvat Bludova začíná velkou mimoúrovňovou křižovatkou na okraji Postřelmova, kde navazuje na již existující čtyřproudý úsek. Hlavní trasa je dlouhá přes pět a půl kilometru, další více než kilometr měří dvouproudý přivaděč.

Nová silnice vede stavebně složitým územím. Překonat musí mimo jiné řeky Moravu, Desnou a železnici na Šumperk. Na celém úseku se staví mostů, ty budou tvořit zhruba šestinu z celkové délky trasy. Stavbaři musí na násypy na celé stavbě navézt milion kubíků zeminy.

Dílo za 2,3 miliardy korun bez DPH má být hotovo v létě 2024.