Po prvním obchvatu se řidiči projedou na konci příštího roku, Vlachov a Zvoli minou na konci roku 2013.

Ředitel olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Smolka uvedl, že nedávno podepsané dodatky k původním smlouvám s dodavateli z roku 2009, přinesly zlevnění staveb o 145 milionů korun.

„Na obou stavbách začaly pracovat společné týmy dodavatelů a projektantů, které mají úspory najít. Spočívat budou například v technologických opatřeních nebo redukci odpadů, a to vše při zachování původního rozsahu díla a kvality,“ uvedl Martin Smolka.

Na stavbě obchvatu Javorníku, která si vyžádá celkem 380 milionů korun, se už pracuje na přeložkách inženýrských sítí a zakládání dvou mostů. Současná trasa silnice vede v jednosměrných průtazích historickým jádrem Javorníku

„Některé směrové oblouky jsou tak ostré, že delší nákladní automobily mají problém městem projet. Obyvatelům Javorníku nový obchvat přeji, stejně jako bych ho přál i dalším obcím v kraji, které trpí vysokou intenzitou dopravy,“ konstatuje Smolka.

Čtyřproudý obchvat Vlachova a Zvole je druhou etapou nového dopravního spojení mezi Mohelnicí a Šumperkem. Z celé trasy je zatím hotový jen obchvat Postřelmova. Obchvat Zvole měl být původně dokončen už v roce 2010, stavbu ale zdržely soudní tahanice s majiteli pozemků, kteří se bránili vyvlastnění. Zdržení stavbu prodražilo; rozpočet z roku 2007 zněl na 903 milionů, dnešní cena je 1,1 miliardy korun.

Současná trasa silnice I/44 má zejména ve Zvoli velmi nepřehledné směrové oblouky; v centru obce u kostela a hřbitova musejí řidiči absolvovat mimo jiné tři téměř pravoúhlé zatáčky v řadě za sebou. Silnice je navíc příliš úzká, takže není možné doplnit ji o chodníky nebo odstavné pruhy. To ohrožuje bezpečnost chodců a cyklistů.

Tři kilometry dlouhý obchvat Zvole naváže ve směru od Zábřehu na obchvat Rájce, zařízne se do stráně nad Zvolí a za Vlachovem vyústí u odbočky z hlavní silnice na Lukavici.

Na letošní rok je na stavbu připraveno 100 miliónů korun. Stačit budou na záchranný archeologický průzkum, přípravu území, přeložení inženýrských sítí a založení mostu. Hlavní stavební práce jsou v plánu na roky 2012 a 2013.

Pracuje se i na obchvat Bludova

Celá přeložka silnice I/44 z Mohelnice do Šumperka má před sebou ještě další tři stavby: na přípravě úseku z Postřelmova do Šumperka, tedy obchvatu Bludova, se už pracuje. Druhý v pořadí je úsek z Vlachova do Mohelnice a jako poslední přijde na řadu zábřežský obchvat, tedy úsek z Rájce do Zábřeha. Kdy to bude? Na to dnes nikdo nedokáže odpovědět. Rozhodnutí je v kompetenci ministerstva dopravy.

„Dokončení moderního silničního spojení mezi Mohelnicí a Šumperkem a připravovaná rekonstrukce jižní strany Červenohorského sedla významně zlepší dopravní dostupnost okresů Šumperk a Jeseník a může hrát klíčovou roli při rozhodování investorů. Význam ještě vzroste v budoucnu napojením této trasy na rychlostní komunikaci R35 z Mohelnice na Hradec Králové,“ uvedl Martin Smolka.

Proto, aby se dokončení celé trasy silnice dostalo do strategických dokumentů ministerstva a získalo konkrétní časový rámec, vznikla pracovní skupina starostů měst a obcí na trase silnice¨I/44. Zástupci Šumperka, Zábřeha a Mohelnice už se s ŘSD sešli na první schůzce v Mohelnici. Cílem skupiny je stavbu co nejvíce urychlit.