O vydání rozhodnutí informoval na Twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavba za odhadovaných 940 milionů korun bude mít podobu čtyřpruhové silnice o délce 3,5 kilometru, detailně je popsána v informačním letáku.

Zahájení stavby předpokládá ŘSD v roce 2026, vybralo již zhotovitele dokumentace pro stavební povolení. Hotovo by mělo být v roce 2028.

Navrhovaná maximální rychlost je 110 km/h. Silnice bude zároveň obchvatem Libivé.

Nová přeložka se má napojovat na D35 mimoúrovňovou křižovatkou Mohelnice-sever, která má podle ŘSD v rámci chystaného úseku dálnice Staré Město – Mohelnice prioritu.

Stavba křižovatku a úseku dálnice u Mohelnice by měla začít v roce 2025. Silnici I/44 tak na ni bude možné napojit a zprovoznit, ačkoliv stavba dálnice směrem na Hradec Králové bude ještě pokračovat.

„Prioritu by měl mít obchvat Mohelnice s navazujícím napojením související stavby obchvatu Libivé (stavba I/44 Mohelnice – Vlachov). Následně bude řešen zbytek dálnice D35 směrem na západ kolem Maletína ke Starému Městu,“ píše ŘSD ve svých materiálech.

Silnice I/44 je důležitou severojižní tepnou Olomouckého kraje. Spojuje Mohelnici, Zábřeh, Šumperk, Jeseník a končí na hranicích s Polskem.

Od loňského jara probíhá stavba západního obchvatu Bludova, tedy téměř šestikilometrové čtyřpruhové přeložky silnice I/44.