Pozastavená stavba přeložky silnice I/44 v úseku Vlachov – Rájec se tak má znovu rozjet.

„Jednání jsme iniciovali kvůli potřebě zlepšit dopravní infrastrukturu v našem kraji a jeho celkovou konkurenceschopnost. Každá zastavená stavba by mohla být pro tento region fatální,“ uvedla poslankyně za Olomoucký kraj Dagmar Navrátilová (VV), která se jednání rovněž účastnila.

Samotná stavba tříkilometrového obchvatu za miliardu korun by měla začít na jaře příštího roku. „Budeme doufat, že to bude pravda. Jsme rádi, že stavba bude pokračovat,“ řekl starosta Zvole Josef Najman (nez.).

Kvůli nedostatku peněz a krácenému rozpočtu Ministerstva dopravy bude výstavba nové silnice financována z ušetřených peněz z jiných staveb. Proto se dokončení této akce oproti dřívějším plánům o rok posune.

Letos by měly být na trase budoucího obchvatu dokončeny přípravné práce týkající se přeložek inženýrských sítí. Prostavěno má být 38 milionů korun. Z trasy byla rovněž v rámci příprav odvezena ornice a probíhá zde archeologický průzkum.

Na zlepšení dopravního spojení je závislý rozvoj celého regionu. Z plánované rychlostní silnice R 44 je postaven zatím pouze obchvat Postřelmova. Zdlouhavý pro řidiče zůstává průjezd Libivou, Vlachovem a Zvolí. Právě ze dvou posledně jmenovaných obcí by měla nově zbudovaná komunikace odvést tranzitní dopravu.

„Starostové měst a obcí v regionu již nechtějí nečinně přihlížet upřednostňování jiných staveb na náš úkor. Je nutné využít jakoukoli možnost k jednání, abychom v našem regionu docílili významného zlepšení dopravní infrastruktury,“ sdělil starosta Mohelnice Aleš Miketa (VV).

„Mohelnice je dopravní křižovatkou a výchozím alternativním bodem dopravního napojení do Čech. Jakékoli zastavení stavebních prací na silničních tazích v našem regionu by znamenalo konec reálnosti dostavby silnice R35 v úseku Mohelnice – Opatovice,“ připomenul širší význam stavby Miketa (VV).

Nebýt nesouhlasu dvou vlastníků pozemků, po nové silnici by se jezdilo už loni na podzim. Než spor vyřešil soud, přišla krize a ve Státním fondu dopravní infrastruktury došly peníze. Stavba na jaře začala přípravnými pracemi. Už v červnu dostalo Ředitelství silnic a dálnic pokyn, aby stavební práce nezahajovalo, protože nebylo jisté, zda by v dalších dvou letech byly peníze na dokončení.

Proti pozastavení stavby se plánovali obyvatelé Zvole veřejný protest. Obcí totiž denně projede téměř patnáct tisíc aut. Desítky lidí měly chodit po přechodech v centru obce a blokovat tak dopravu. Místní radnice už měla připraveny i letáčky, které by organizátoři rozdávali řidičům. Poslední termín protestů byl naplánován na 18. srpna.

„Protože jsme se dohodli, od protestu jsme upustili. Zatím k němu není důvod, byl by kontraproduktivní. Došli jsme k názoru, že ministerstvo dělá maximum,“ řekl Najman. Pokud by se situace změnila k horšímu, protest by se podle jeho slov uskutečnil.

Se situací okolo obchvatu se chce ministr Pavel Dobeš osobně seznámit v pátek 16. září při návštěvě regionu.