V částce je přitom zahrnutý i požadavek jednoho manželského páru na odkoupení domu. Obchvat by jim totiž vedl přímo před dveřmi. Osm majitelů pozemků o výměře přesahující sedm tisíc metrů čtverečních nepřistoupilo začátkem roku na návrh ŘSD, které jim nabídlo vyhláškou stanovenou cenu padesáti korun za metr čtvereční. Průměrně požadují dvojnásobek, v rukou mají i dva nezávislé posudky. Jejich zájem hájí i Vyvlastňovací úřad v Jeseníku, který zamítl žádost ŘSD na vyvlastnění pozemků. „Na základě ústavního pořádku ČR má každý právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu,“ trvá na svém právník úřadu Petr Buchta.

Organizaci nabídl i řešení. V zákoně totiž není striktně stanovené, že musí být cena vyhlášková, ŘSD může volit cenu obvyklou a ta odpovídá požadavku majitelů. Od dubna je vyhlášková cena na minimální míře šedesáti korun, a rozdíl ceny je tak ještě nižší. Přesto ŘSD od května, kdy Vyvlastňovací úřad v Jeseníku zamítl jeho žádost na vyvlastnění pozemků a doporučil řešení situace, v problému nepokročil.

„Nemůžeme jít na cenu obvyklou. Musí k tomu být výjimka, kterou nám ministerstvo financí nepovolilo,“ prohlásil ředitel olomouckého ŘSD Petr Baroš při jednání s vedením kraje a krajskou hospodářskou komorou, které společně o dořešení záležitosti usilují. Od příštího roku mají totiž přes nedaleký přechod v Bílém Potoce bez problémů projíždět kamiony. Nákladní doprava bude muset projíždět centrem města přes zúžený krček.
Kdy se začne stavět, je prozatím ve hvězdách.

„Javornický obchvat bude oříšek. Já neumím přesvědčit lidi, aby přistoupili na podmínky, které jim můžeme nabídnout. Požádáme právní odhadce o nový odhad,“ uvedl Baroš.

„Mělo by být jasné, jaký je rozdíl mezi požadovanou a nabízenou částkou a část tohoto závazku převést na dodavatele,“ hledal východisko z patové situace Bořivoj Minář, předseda krajské hospodářské komory a generální ředitel společnosti žulovské společnosti Stomix, která je na dostupnosti a prostupnosti regionu přímo závislá.

„Toto je průšvih, který nám třeba neumožní dočerpat peníze z Evropské unie, které chceme investovat do oprav komunikací,“ obává se krajský radní Petr Polášek. Majitelé pozemků se jen tak vzdát nechtějí. Milan Ondrušík je připraven jít i k soudu. Až do důchodu má splácet hypotéku, kterou si vzal na koupi pozemku a stavbu domu. „Já chci jen to, co jsem do toho vložil. Nikdo po mně přece nemůže chtít, abych dobrovolně odevzdal státu něco, za co budu ještě tolik let platit,“ trvá na svém Ondrušík.