Podle úředníků ČIŽP obecní firma využívala při stavbách demoliční odpad, který měl skončit na skládce a tím porušila zákon. Provozní Nový Malín přitom inspektoři mají v hledáčku už nejméně čtyři roky. Tehdy se o ní začali zajímat na základě udání.

„Provozní Nový Malín nelegálně použila sto dvacet tun směsných odpadů, které obsahovaly například betony, cihly a omítky. Jednalo se o výstavbu nové polní cesty, kterou budovala v katastru Nový Malín pro obec. K nakládání s odpady na těchto pozemcích však neměla od příslušného stavebního úřadu povolení,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Požár ve Velké Kraši.
Ve Velké Kraši hořela hospodářská budova, škoda je půl milionu korun

Použili prý nebezpečnou zeminu

Podle něj malínská firma nezákonně postupovala i při další stavební akci v režii obce. Jednalo se o stavebním úřadem povolenou revitalizaci pískovny Nový Malín. Při terénních úpravách se tehdy podle inspekce použilo celkem 1710 tun odpadní zeminy, aniž by však obec nechal provést povinné analýzy chemického složení.

„Vzorky, které nechali inspektoři odebrat, prokázaly přítomnost nebezpečného azbestu a také nadlimitní hodnoty pro polyaromatické uhlovodíky a olovo. Zemina s překročenými hodnotami neměla být k terénním úpravám vůbec předána,“ konstatoval Pallós.

Hala bývalého závodu Hard v Jeseníku.
Z Hardu zbyla prázdná schránka, materiál i stroje jsou pryč

Starosta pochybení odmítá

Starosta Josef Minář se proti nařčení z nezákonnému postupu ohrazuje. Za dlouhodobou pozorností inspektorů vidí snahy ze strany velkých firem, které mají zájem, aby použitý stavební odpad končil za peníze na jejich skládkách.

„Na stavby i terénní úpravy jsme nenaváželi žádný kontaminovaný odpad. Máme zpracované svoje posudky, jen některé hodnoty byly těsně nad limitem. Není to nic neobvyklého, v každé zahradě se v zemi najde kus cihly nebo eternitu. Bohužel celá kauza se ještě zřejmě několik let potáhne až k soudu. Řadě lidí zřejmě vadí, že se v Malíně buduje, že máme svoji kanalizaci, vodovod, za své jsme postavili i čističku, když nám na ní nesmyslně odebrali mnohamilionovou dotaci,“ vysvětlil Josef Minář.

Podle Radka Pallóse při stanovení výše pokuty inspektoři vzali v potaz, že se jednalo o poměrně významné množství odpadů, které ohrozilo životní prostředí.

Společnost Provozní Nový Malín se již dříve proti pokutě odvolala. Ministerstvo životního prostředí však nyní odvolání zamítlo a sankci potvrdilo. 

Demontáž ocelových střech nad nástupišti autobusového nádraží v Šumperku.
Autobusové nádraží přišlo o zastřešení, bylo v havarijním stavu