Město má na několikamilionovou akci přislíbenou dotaci. Ta má pokrýt devadesát procent nákladů. Radnice vybrala i firmu, která zakázku zrealizuje. Stále ale čeká na závazné rozhodnutí Státního fondu životního prostředí, že dotaci skutečně poskytne.

„Čekáme na písemný podklad od poskytovatele dotace. Nechceme se dostat do situace jako se sběrným dvorem na Lipovské ulici. Že bychom projekt zrealizovali a následně nám někdo řekl: zjistili jsme, že zde máte chybu, takže vám budeme dotaci krátit nebo o ni přijdete,“ odůvodnil zdržení místostarosta Jeseníku Libor Halas (Mladí pro Jeseník).

V případě sběrného dvora totiž město chybovalo při zadávání veřejné zakázky na jeho výstavbu a o část přislíbených peněz patrně přijde.

Vedení radnice chce mít před zahájením prací černé na bílém, že přislíbené peníze na obnovu zeleně do Jeseníku skutečně dorazí. Chce se tak vyhnout hrozbě, že by muselo chybějící částku zaplatit z vlastních zdrojů.

„Nechceme dávat všanc prostředky města, zvláště v takto finančně nákladném projektu. Celkové náklady se totiž bez DPH pohybují kolem 7,7 milionu korun,“ dodal Halas.

Podle mluvčí Státního fondu životního prostředí je ale pomyslný míč na straně města. „Město Jeseník bohužel dodalo jen část dokumentů nutných pro podpis smlouvy se Státním fondem životního prostředí a uvolnění finančních prostředků. Stále čekáme na doklady týkající se publicity projektu,“ sdělila mluvčí fondu Lenka Brandtová.

Pokud práce na obnově zeleně začnou později, bude muset město spolu s firmou, která zakázku získala, původní harmonogram prací přepracovat.

Projekt počítá s obnovou zeleně v šesti lokalitách. Pracovníci odborné firmy v jeho rámci ošetří přes třináct stovek dřevin, skácí 260 stromů a vysadí šedesát nových. Zásahy se nejvíce dotknou hřbitova na Husově ulici, Raymannova parku a především Smetanových sadů. Zde půjde mimo jiné k zemi několik desítek stromů v Aleji nářků.

„Byly zde ve velice malých vzdálenostech vysazeny buky. Buk je jedna z našich největších dřevin, průměr koruny dospělého stromu je třicet metrů. Zde však byly buky vysazovány tři čtyři metry od sebe do aleje, která je navíc dvouřadá,“ odůvodnil nutnost zásahu na tomto místě autor projektu obnovy zeleně Jaroslav Kolařík.