Kromě pěších turistů mohou díky kvalitnímu povrchu kolonádu využívat i návštěvníci, kteří vyhledávají aktivnější způsoby trávení volného času. „Je zde umožněn vstup lidem s kočárky, lidem provozujícím různé druhy kondičních tréninků či osobám se sníženou schopností pohybu a orientace," sdělil Jan Mrosek z Městského úřadu Jeseník.

Současná obnova kolonády v hodnotě 5,5 milionu korun bez DPH není jedinou investicí, která se zde v posledních letech uskutečnila. V uplynulém roce zahradnická firma na pěším okruhu a v jeho okolí revitalizovala zeleň, v roce 2012 restaurátoři restaurovali Polský pomník.