Pramen se nachází mezi ulicemi Otakara Březiny a Na Úbočí. Letos byl zrekonstruován a obnoven přítok vody a chrlič. Ten vznikl dle návrhu jesenické umělkyně Ivy Svobodové.

Celkové náklady na obnovu Wesselényiho pramene dosáhly zhruba sto tisíc korun. Polovinu uhradil Olomoucký kraj, zbytek město Jeseník.

„Jsem ráda, že jsme se rozhodli každý rok obnovit jeden z pramenů, kterých je ve městě a jeho okolí bezpočet,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Wesselényiho pramen je vůbec nejstarším v okolí Jeseníku a má také největší pomník. Okolo něj se kdysi nacházela velkolepá zahrada. Pojmenován je po maďarském baronovi Miklósi Wesselényim. Ten se v Jeseníku léčil v první polovině 19. století. Byl velmi aktivní ve společenském a kulturním životě. Založil peněžní sbírku na pomník se lvem, vybudoval promenádu na hoře Kopa, zřídil šermířský sál, nechal vystavět “plavecký” rybník, vodovod a tři kašny.

Dle tradice se roku 1842 potkal s tehdy třináctiletou Annou Luxovou, která se stala jeho milenkou a posléze manželkou. Baron zemřel na zápal plic poté, co se s ním převrhl kočár na Červenohorském sedle.