Trvalo to celých pět let od prvních výzev k uspořádání referenda až po čtvrteční nález Ústavního soudu. Ten přinesl 23. února obrat v kauze - zrušil rozsudek krajského soudu z listopadu roku 2008. Občané mají podle nálezu právo na referendum i přesto, že už byla uzavřena smlouva mezi městem a firmou.

Přípravný výbor referenda chtěl v roce 2008 položit občanům tuto otázku: Souhlasíte s tím, aby město prodalo své pozemky za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy Wanemi CZ?

Vyhlášení referenda podpořily téměř čtyři tisíce lidí, zastupitelstvo ho ale odmítlo vyhlásit. Stejně dopadly další dva pokusy v následujících dvou letech. A tak přípravný výbor podal žalobu.

Odpůrci referenda a pak i krajský soud argumentovali jedním z paragrafů zákona o místním referendu. Ten říká, že se referendum nemůže konat, pokud by jeho výsledek mohl být v rozporu s právními předpisy. V případě sporu o projekt Wanemi měl být v rozporu s občanským zákoníkem „Výsledek referenda by mohl zavázat obec k protizákonnému jednání, tedy k porušení smlouvy, nastala by právní nejistota toho, kdo už uzavřel smlouvu,“ rozhodl před třemi lety krajský soud.

Ústavní soud je ale jiného názoru: „Krajský soud paragraf mylně aplikoval. Žádnou smlouvou mezi obcí a třetí osobou nelze vyloučit občany z přímého podílu na správě věcí veřejných,“ vysvětlil mluvčí Ústavního soudu Vlastimil Göttinger. Referendum se podle jeho slov může konat i tehdy, když existují obavy z možných sankcí, například pokut za nesplnění smlouvy. Právě tyto obavy vedly část minulých zastupitelů k odmítání referenda.

„Kdybychom takový přístup uplatnili, tak by se mohla obec vždy zavázat uzavřením smlouvy a jakékoliv místní referendum by tím paralyzovala. Přitom uzavřít smlouvu je podstatně kratší proces než uspořádat lidové hlasování,“ komentoval věc Vlastimil Göttinger.

Krajský soud teď musí rozhodnout znovu a je přitom vázán nálezem Ústavního soudu. „Je to morální vítězství těch čtyř tisíc lidí, kteří o referendum marně žádali. Zastupitelstvo se tehdy při zamítnutí referenda rozhodovalo podle právního rozboru, který dodala firma Wanemi Soud teď potvrdil, že občané mají právo na přímou demokracii. Pro nás je to potvrzení správnosti našeho pětiletého úsilí,“ řekl člen přípravného výboru Pavel Trhal, který včera jednání Ústavního soudu osobně sledoval.

„Teď je na místě, aby se otázka referenda znovu otevřela,“ uvedl starosta František John (KDU-ČSL), který pro referendum vždy hlasoval.

Právník radnice Miroslav Trávníček se domnívá, že krajský soud referendum přímo vyhlásí, protože právě toho se přípravný výbor v žalobě dožadoval. Zároveň právník mírní nadšení z vítězství zastánců referenda.

„Nález Ústavního soudu automaticky neznamená, že kdyby lidové hlasování prodej zamítlo, tak smlouva s Wanemi uzavřená v roce 2006 by byla neplatná,“ řekl Miroslav Trávníček. Město by podle něj muselo dělat vše, aby vůli občanů naplnilo, to znamená, že by například napadlo smlouvu u soudu. To se ale už stalo, žalobu podalo město před více než rokem. Riziko, že by se firma Wanemi mohla domáhat náhrady škody soudně, by podle právníka radnice trvalo dál.

Kdy je výsledek referenda závazný?

Přípravný výbor referenda získal v září 2008 téměř čtyři tisíce podpisů lidí, kteří referendum podpořili. Aby lidové hlasování bylo platné, musí k němu přijít alespoň 35 procent voličů, tedy v případě Zábřeha asi kolem 4000 občanů. Aby byl pak výsledek hlasování pro město závazný, musí ho podpořit nejméně 25 procent všech voličů ve městě, což je asi 2 900 Zábřežanů.

Vše o Wanemi ZDE