„Bezpečný průjezd umožní i v záplavových měsících. Součástí stavby je i šest mostů. Pouze dva z nich vedou přes řeky - Mírovku a Moravu. Zbývající čtyři jsou zbudovány jako suché a fungují pouze při záplavách, kdy se pod nimi podlévá voda do polí,“ řekl Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí dodavatele prací, společnosti Skanska.

Původní mosty byly v havarijním stavu. Most přes Moravu byl nahrazen ocelovým vojenským provizoriem již před povodní roku 1997, ostatní betonové mosty ze začátku 20. století už byly za hranicí životnosti.

„Silnice bývala dost často pod vodou. Vzpomínám si, že před dvěma lety jsme v lednu jeli na ples do Mohelnice, cestou tam byla vozovka suchá, ale při zpáteční jízdě jsme měli co dělat, abychom vodou vůbec projeli,“ řekla Vlasta Miketová z Úsova.

Investorem stavby byl Olomoucký kraj a silnice se všemi doprovodnými výdaji si vyžádá 310,5 milionu korun. Téměř 260 milionů přiteklo z fondů Evropské unie, stát přidal 15,5 a kraj 31 milionů korun. Práce začaly loni v srpnu. Komunikace je sice od středy průjezdná, ale veškeré práce skončí až v únoru.

Ještě zbývá strhnout původní mosty a zbourat tři provizorní vozovky, po nichž řidiči patnáct měsíců jezdili. Dopravu na nich řídily semafory. Celý prostor čeká rekultivace a nová výsadba dřevin.