Nesjízdná zůstává stále železniční trať z Hanušovic do Starého Města i směrem na Malou Moravu a Dolní Lipku, protože všechny stromy spadlé na kolejiště se ještě nepodařilo odstranit. Na Staré Město jezdí náhradní autobusy, směrem na Dolní Lipku náhradní doprava není, protože silnice je ještě stále uzavřena.

„Předpokládáme, že obě trati budou zprovozněny v sobotu 17. října v poledne,“ řekla mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Pokud máte snímky ze sněhové kalamity, pošlete je, prosím, na e-mail: jan.kastner@denik.cz