Majitel objektu Pavel Dvouletý zde zahajuje provoz pohřební služby Requiem, v přestavěné kotelně se nachází i síň pro smuteční obřady.

„Pro obyvatele sousedních domů to byl nejdříve šok, když se dozvěděli, co stavím. Řada lidí si představovala, že zde budeme nebožtíky skladovat v provizorních podmínkách, tak jak to někde viděli v televizi. Přebudování zchátralé kotelny mi trvalo více než čtyři roky, abych mohl poskytovat služby na zcela profesionální úrovni. Lidem především chceme nabídnout jinou alternativu smutečního obřadu, proto jsme síň přebudovali jako komornější prostředí, než je v Šumperku obvyklé,“ vysvětlil Pavel Dvouletý. Podle něj úzké sousedství místa posledního rozloučení s bytovkami není nijak na závadu.

„Smrt i důstojné poslední rozloučení přece k životu patří, není důvod, aby se obřady konaly na odlehlém místě. Celý areál naší pohřební služby je navíc přebudovaný tak, že okolí nebude nic rušit, ani hudba,“ dodal Dvouletý, který v oboru pohřebnictví podniká již dvacet let.

Jedním z prvních zaměstnanců pohřební služby je i Jaroslav Poulíček, který bude jednat s pozůstalými a je také smutečním řečníkem. Profese je to prý poměrně náročná a vyžaduje především velkou dávku empatie.

„Na pohřbech hovořím již deset let, pracoval jsem v Praze i dalších městech. Každý řečník má jiný styl projevu, někteří se snaží pozůstalé rozplakat, já se snažím být s nimi v kontaktu a v té rozjitřené situaci spíš smutek ubrat. Důležité je především zjistit, co si rodina přeje, aby o zesnulém zaznělo,“ vysvětlil Jaroslav Poulíček.

Ze své praxe totiž ví, že i tak vážná věc, jako je poslední rozloučení, může vyústit v pořádný trapas. „Stal se v Praze mému kolegovi. V projevu vyzdvihl, že zesnulý byl vášnivý zahrádkář. Jenže vdova věděla, že si do zahradní chaty její manžel často vodil slečnu. Na kolegu si pak stěžovala. Mně se naštěstí nic takového nikdy nestalo, vše s rodinou pečlivě konzultuji,“ řekl smuteční řečník, ze kterého je po chvíli rozhovoru patrné, že je zvyklý zachovat důstojnost za každých okolností.

„Atmosféra je někdy při obřadech opravdu emočně velmi napjatá, člověk musí mít stále přehled, co se v síni děje a být schopen na vše zareagovat,“ uzavřel Jaroslav Poulíček.

První smuteční obřady se v přestavěném objektu uskuteční v říjnu, lidé ale mohou prostory pohřební služby navštívit v sobotu 18. září od 13 do 17 hodin, kdy je majitel seznámí s fotodokumentací celé stavby.