V Holčovicích najdete stavby východosudetského typu a jeho lokální jesenické formy. Vysoké sedlové střechy se sklonem 60 stupňů zvládaly bohatou sněhovou nadílku. 

Původní šindel v polovině 19. století nahradila břidlice. Přízemní domy prozrazují, kde byly komory a chlévy.

Skutečným pokladem Holčovic jsou zachovalé prvky lidové architektury a citliví majitelé, kteří pečují o toto kulturní dědictví.Skutečným pokladem Holčovic jsou zachovalé prvky lidové architektury a citliví majitelé, kteří pečují o toto kulturní dědictví.Zdroj: Deník/František Kuba

Obytná část bývá roubená, a hospodářská zděná. Sklepy mívají valenou klenbu a podkroví většinou sloužilo jako seník a světnička.

Není zde nouze o vysoké štíty s letopočtem. Ucelené soubory lidové architektury se dochovaly především ve Spáleném a Komoře, ale všude po Holčovicích lze narazit na hodnotné zachovalé stavby. Mezi ty nejzachovalejší patří chalupy.

Malebné Holčovice aktuálně, březen 2021: