Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který od května prováděl postřelmovský obecní úřad. Na anketní otázky nejčastěji odpovídali občané starší 55 let.

„Je škoda, že odpovědělo pouze mizivé procento mladých lidí, nechce se nám věřit, že ostatní nemají o život v obci zájem,“ uvedl starosta Postřelmova Jaroslav Nimrichtr.

Občané jsou naopak spokojeni s čistotou obce a veřejnou zelení, méně kladně hodnotí možnost pracovních příležitostí přímo v obci.

„Získané informace jsou pro nás důležité, v rámci možností se budeme snažit problémy řešit,“ dodal starosta.