Prosazení změny územního plánu by investorovi umožnilo postavit tři věže ve vzdálenosti zhruba sedm až osm set metrů od vesnice. Zastupitelé Mohelnice, pod niž Studená Loučka spadá, otevřeli na svém dubnovém zasedání možnost změny územního plánu.

Studená Loučka, pohled k Žipotínu.
Patřily by k největším v Evropě. U Studené Loučky mohou vyrůst větrné elektrárny

S možnou instalací větrníků obyvatelé Studené Loučky zásadně nesouhlasí. Podle nich je výstavba nepřípustná kvůli změně krajinného rázu nebo faktu, že elektrárny jsou plánovány v blízkosti zastavěných území. Tvrdí, že by se v důsledku výstavby elektráren obyvatelům Studené Loučky a osad Buková a Bušín zhoršila kvalita života a snížila cena nemovitostí.

Petenti: přestaňte s investorem jednat

Zásadně proto odmítají takovou změnu územního plánu, která by výstavbu elektráren umožnila. „Žádáme zastupitelstvo města Mohelnice, aby učinilo takové kroky, které povedou k zachování všech parametrů stávajícího územního plánu týkajících se dotčené lokality. Aby respektovalo vůli občanů a chránilo zájmy a kvalitu našeho životního prostoru, ukončilo veškerá jednání s investorem ohledně výstavby větrných elektráren v naší oblasti a aby zachovalo současnou podobu územního plánu, který naši oblast chrání,“ stojí v petici kterou vytvořil osadní výbor Studené Loučky. Její elektronickou verzi do pátku 17. května dopoledne podepsalo 136 lidí.

Kamenolom Kozí vrch u Loštic.
Kamenolom v Lošticích chce rozšířit těžbu až na trojnásobek

Petenti rovněž žádají kraj, aby k záměru vydal nesouhlasné stanovisko. Mezi místními se dokonce objevily názory, že by se Studená Loučka měla od Mohelnice odtrhnout. Na to ale nemá dostatečný počet obyvatel.

„Podle názorů místních obyvatel nebylo vedení města zvoleno, aby hájilo zájmy soukromého investora na úkor zájmů jejich. A už vůbec ne, aby podporovalo devastaci své místní části. Místní jsou také přesvědčeni, že úkolem vedení města není spasit svět výstavbou větrných elektráren na úkor zničení prostředí, ve kterém lidé žijí své každodenní životy a které lze jako obytné dále rozvíjet. Nejsme proti obnovitelným zdrojům, ale nelze vyrážet klín klínem a spoléhat se na to, že ti malí se neubrání,“ uvedl osadní výbor a obyvatelé místní části ve vyjádření, které publikoval na webu Deníku.

Zastupitelé chtějí kvalifikovaně rozhodnout

Zastupitelé Mohelnice naopak s přípravou podkladů ke změně územního téměř jednohlasně souhlasili. Z jejich úst opakovaně zaznívalo, že souhlas neznamená změnu územního plánu, ale pouze umožní pořízení pokladů, aby bylo o věci možné kvalifikovaně rozhodnout.

O celé záležitosti se na posledním zastupitelstvu vedla zhruba dvouhodinová diskuse. Zaznívala v ní například kritika fenoménu, kdy nikdo nechce mít za svým domem obecně prospěšné či nezbytné stavby, které jim však sníží komfort bydlení.

„Když nebudeme stavět solární ani větrné ani jaderné elektrárny, nebudeme mít úložiště pro jaderný odpad, a budeme říkat, že nechceme bydlet u dálnice, nebudeme mít v této zemi nikdy nic,“ uvedl zastupitel Martin Budiš.

Záměrem investora je vybudování celkem 17 větrných elektráren na území Moravského Berouna
Gigantický roj větrníků u Moravského Berouna budí odpor. Rozhodne referendum

Jeho kolega Tadeáš Bača zase připomenul, že změna energetiky je realita a elektřinu bude do budoucna třeba vyrábět z jádra, vody, větru i slunce.

„Pokud zde nevzniknou elektrárny nyní s benefitem pro město, s velkou pravděpodobností o tom za pět nebo deset let rozhodne stát, protože je to v celostátním veřejném zájmu. Dnes z toho můžeme mít benefit, příště nemusíme mít nic,“ řekl.

Investor slibuje benefity

Investorská firma připustila, že by se umístění elektrárem mohlo ještě drobně měnit. Městu v případě uskutečnění záměru slíbila benefity: až 600 megawatthodin elektřiny na rok zdarma pro obecní budovu na Studené Loučce, na provoz mohelnického bazénu, budoucí sportovní haly. Elektřina nejen větrníků by mohla rovněž v Mohelnici nabíjet elektromobily.

K celé věci by se Mohelničtí zastupitelé mohli vrátit už na svém červnovém zasedání.