Správa CHKO Jeseníky totiž návrh Klubu českých turistů zamítla. Důvodem je především obava z narušení Ptačí oblasti Jeseníky, zejména biotopu silně ohroženého jeřábka lesního.

„Zvýšený pohyb turistů v těchto relativně klidných místech by mohl snížit populaci jeřábka lesního v oblasti,“ odůvodnila své rozhodnutí Správa CHKO. Vzhledem k množství turistů jsou trasy podle mínění ochranářů nevhodně navrženy i na úzkých příkrých chodnících, takže hrozí riziko eroze.

Z trasami nesouhlasí také Lesní správa v Loučné nad Desnou. Mimo jiné se lesákům nelíbí, že by bylo nutné vybudovat několik haťových chodníků přes mokřiny a pravidelně je udržovat.

Ochranáři stejně jako lesní správce z Loučné nad Desnou jsou přesvědčeni, že síť značení v této oblasti Jeseníků je dostatečná.

Klub českých turistů i obec Loučná, která by vyznačení platila, jsou opačného názoru. Oblast Mravenečníku byla od roku 1945 pro turistický ruch téměř uzavřena. Po výstavbě Dlouhých Strání a zahájení exkurzí zájem veřejnosti prudce stoupl. Návštěvnost oblasti se mnohonásobně zvýšila ještě po loňském otevření lyžařského střediska Kouty a jeho lanovky na Medvědí horu.

„Absenci turistických tras lidé kritizují. Nechce se jim nahoru šlapat po asfaltu a na vrchol Mravenečníku zatím nemají šanci se vůbec dostat, pokud se neorientují v neznačených lesních cestách,“ řekl předseda šumperského odboru značkařů KČT David Mičunek.

V návrhu byly dvě trasy. První červeně značená a 12 kilometrů dlouhá měla vést od bývalé pošty v Koutech přes náměstí lyžařského areálu k rozcestí U Obrázku a na Medvědí horu, pak k Tetřeví chatě, na vrchol Mravenečníku, vrchol Dlouhých strání a přes Malou Jezernou k rozcestí U Františkovy myslivny, odkud by turista mohl pokračovat po stávajících trasách do Vernířovic, na Zámčisko nebo k Jelení studánce.

Druhá modře značená trasa měla vést od nádraží v Loučné nad Desnou kolem rybníku Kocián na Vlčí sedlo, k chatě Margareta a na vrchol Mravenečníku, kde by navázala na předchozí červenou značku.

Z návrhu zůstává jen torzo první trasy z Kout k Tetřeví chatě, kde záleží jen na rozhodnutí lesáků. Cesta bude vyznačena až před příští sezonou. „Musíme nejdřív doladit trasu pro bikery areálu Kouty, aby nehrozil jejich střet s pěšími turisty,“ řekl lesní správce Tomáš Pospíšil. Zdržení ovšem komplikuje připravované vydání nové mapy.

Značkaři stejně jako vedení Loučné nad Desnou jsou zamítnutím ochranářů a lesáků překvapeni a chtějí se proti němu odvolat k ministerstvu životního prostředí.

„Je to obrovská škoda. V té oblasti se pohybují stovky lidí, s buzolami a s mapami staženými z internetu křižují lesními cestami a hledají nejlepší trasu, jen aby nemuseli chodit po asfaltu. Rozhodně je lepší jejich pohyb usměrnit značkou. Pevně věřím, že rozhodnutí neovlivnil nedávný prodej Františkovy myslivny soukromému majiteli,“ řekl starosta Loučné Pavel Martínek (ČSSD).

Oblast Mravenečníku a Dlouhých strání leží mimo rezervaci, to znamená, že turisté se tady mohou volně pohybovat po všech lesních cestách, nejen po vyznačených trasách.

Šéf značkařů David Mičunek upozorňuje na bezpečnostní riziko. Turisté se totiž často vydávají z horní nádrže Dlouhých Strání zkratkami po lesních cestách, aby nemuseli jít po silnici. „Dokud je slunečné počasí, tak se neztratí, protože směr jim určují vrtule větrných elektráren, které vidí před sebou. Ale jakmile padne mlha, je velmi snadné zabloudit,“ řekl David Mičunek.

Ne všichni turisté s vyznačením tras na Mravenečníku souhlasí. „Já se tam vyznám, takže značky nepotřebuji. Chodívám dolů po úzké pěšině. Myslím, že jakmile se tam objeví značka, bude z pěšiny brzy autostráda a situace na Mravenečníku se změní v neprospěch krajiny,“ řekla šumperská turistka Zdeňka Daňková.

2000 kilometrů v péči šumperských značkařů