Odborníci předpokládají, že Jeseníky a jejich předhůří představují typické prostředí pro trvalý výskyt velkých šelem a divokých koček. Stále se zde nacházejí souvisle zalesněná území s řadou obtížně přístupných míst a skalními hřebeny, které poskytují dostatek klidových lokalit vhodných pro tyto šelmy. Zároveň je zde i dostatek přirozené kořisti.

„Bohužel nemáme jednoznačné důkazy o tom, jaká populace rysa a kde se v jesenických horách aktuálně vyskytuje," uvedl Petr Šaj ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky.

Koalice ochránců přírody, vědců i lesníků bude již od půlky září umísťovat na vytipovaná místa fotopasti. Důležitou součástí projektu je i sledování pobytových znaků zvířat. To se uskuteční zejména v období sněhové pokrývky. Lidé zapojení do projektu budou v této době pátrat po stopách, hledat vzorky trusu a srsti šelem a také hledat vhodná značkovací místa pro fotomonitoring.

Organizátoři monitoringu přivítají pomoc veřejnosti. „Pro zájemce zajistíme odborné třídenní školení, po jehož absolvování budou schopni v terénu pod odborným dohledem identifikovat pobytové znaky velkých šelem," řekl koordinátor jesenického monitoringu šelem Jiří Beneš.

Údaje o náhodných pozorováních či nálezech pobytových znaků nicméně může organizátorům akce zaslat kdokoli na e-mail stopy@selmy.cz.

Monitoring organizuje Hnutí Duha Olomouc spolu se Správou CHKO Jeseníky, Ostravskou univerzitou, Českým svazem ochránců přírody Šumperk, sdružením Jesenická divočina a Lesy České republiky.

Velké šelmy byly v minulosti součástí ekosystému i potravní pyramidy, ve které v současnosti schází. „Prokázání jejich výskytu v některých lokalitách případně umožní přizpůsobit naše hospodaření jejich ochraně," řekl ředitel Krajského ředitelství Lesů České republiky v Šumperku Tomáš Pospíšil.