Pro takové odpady je určen sběrný dvůr v Anglické ulici. Zde mohou Šumperané po předložení občan­ského průkazu bezplatně odevzdat všechny druhy odpadů. Včetně těch nebezpečných. Pracovníci zde však nepřijmou běžný směsný odpad a plastové obaly.

Elektrozařízení z domácností lze odevzdat ve sběrném dvoře nebo v kterékoliv prodejně, která s nimi obchoduje.

„Do komunálního odpadu nepatří stavební odpady, přesto je mohou Šumperané ve sběrném dvoře do hmotnosti 200 kilo uložit,“ řekl Vladimír Hošek z oddělení odpadů a ovzduší Městského úřadu v Šumperku.

Větší množství těchto odpadů je nutno odvést na skládku stavebních odpadů, kde se však za uložení platí. Taková skládka je například v Rapotíně.

Objemný odpad je navíc možné odložit také do velkoobjemových kontejnerů, které jsou dvakrát ročně, na jaře a na podzim, rozmísťovány na stanovištích ve městě.

„Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný, rostlinný a stavební odpad,“ upozorňuje Hošek.

Ve městě jsou rovněž pravidelně k dispozici velkoobjemové kontejnery na kompostovaný odpad. Do nich patří pouze rostlinné zbytky.

Místo a datum jejich umístění lze zjistit na www.sumperk.cz a na Městském úřadě v Šumperku na telefonním čísle 583 388 233. Mapka s umístěním kontejnerů byla zveřejněna i v Šumperském zpravodaji.

„V případě, že občané budou svědky výrazného porušení pravidel pro ukládání odpadu, tak by měli neprodleně volat Městskou policii na číslo 156,“ nabádá Hošek.

Pavla Krobotová