Nemocnice si může podat žádost příští rok, řekl novinářům hejtman Martin Tesařík (ČSSD).

Podle ředitele nemocnice Jana Jedličky kraj znovu dokázal, že ho nemocnice v Jeseníku nezajímá. Olomoucký kraj má zájem získat nemocnici do svého majetku.

„Nemocnice může podat žádost v roce 2012 v rámci významných projektů, letos je již tato podpora vyčerpána," uvedl hejtman.


„Pěkně jsem poděkoval vedení kraje za to, že nám opět nic nedali. Je to další z důkazů toho, že je naše nemocnice nezajímá a že znevýhodňují obyvatele Jesenicka," komentoval rozhodnutí kraje Jedlička. Odmítá argument, že kraj nemá peníze. „Například loni kraj proplatil 36 milionů korun za regulační poplatky pro nemocnice ve Šternberku, Přerově a Prostějově. Pro problémovou oblast Jesenicka ale peníze najít neumí," doplnil ředitel.

Podle hejtmana ředitel nemocnice žádost kraji zaslal den po jednání krajského zastupitelstva, které odmítlo požadavek Jesenické nemocnice na uzavření smlouvy o službách ve veřejném zájmu. To by například znamenalo, že by se kraj podílel na finančních ztrátách zařízení.

Zastupitelstvo naopak uložilo hejtmanovi, aby jednal s premiérem Petrem Nečasem (ODS) o zpětném odkupu Jesenické nemocnice státem a jejím následném převodu na kraj. Současně uložilo krajskému vedení, aby pokračovalo v jednáních o navýšení úhrad za zdravotní péči nemocnici v příštím roce.

„Již jsem se sešel s panem ministrem zdravotnictví a jednali jsme o dalším postupu. Podmínkou pro jakákoliv rozhodnutí ale bude ekonomický audit Jesenické nemocnice," uvedl Tesařík.

Nemocnice v Jeseníku, která zajišťuje péči pro zhruba 40 000 obyvatel, se dostává do finančních problémů. Podle Jedličky spočívají v tom, že nemocnice poskytuje služby na rozsáhlém území, které je geograficky odděleno, a žije v něm málo obyvatel.

Nemocnice se blíží do provozní ztráty, což podle ředitele souvisí se všeobecnou snahou státu ve zdravotnictví ušetřit. Jedlička vyčítá Olomouckému kraji skutečnost, že Jesenickou nemocnici na rozdíl od jiných nemocnic nepodporuje.

V letošním roce Olomoucký kraj věnuje desítky milionů korun na rozvoj nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku, které má v dlouhodobém pronájmu akciová společnost Středomoravská nemocniční.

Jesenická nemocnice je v soukromých rukou od roku 1994. V základních oborech je v ní 156 lůžek, z toho 30 v léčebně dlouhodobě nemocných.