Lidé se mohli vůbec poprvé podívat do manipulačního objektu, „kostky“ nad vodní hladinou blízko hráze. Po železném točitém schodišti mohli jejími útrobami sejít zhruba dvacet metrů hluboko na úroveň dna přehrady, kde se nachází pozůstatky staré technologie pro odběr vody. Pod přehradou pak byla otevřená malá vodní elektrárna.

Na místě přehrady Nemilka se až do 60. let 20. století nacházelo údolí. Protékal jím stejnojmenný potok a vedla tudy cesta do Růžového údolí.

„Zhruba tři sta metrů od hráze stávala kartáčovna, mlýn a asi tři domky. To se vše se před stavbou zbořilo,“ řekl průvodce manipulačním objektem Tomáš Elner.

Přehrada se začala stavět v druhé polovině 60. let. Investorem byl tehdejší okresní podnik vodovodů a kanalizací. Cílem bylo zajistit 55 vteřinových litrů surové vody pro úpravnu vody v Zábřehu. Po zprovoznění přehrady jako vodárenského díla byl plán k zábřežské úpravně připojit dalších sedm obcí.

Sypaná hráz s jílovým těsnicím jádrem je na koruně dlouhá 152 a široká 4,4 metru. Výšku má 16,5 metru, v patě je široká 70 metrů. Nádrž je dlouhá 1,4 kilometru, v nejširším místě měří bezmála 400 metrů. Zatopená plocha činí zhruba 20 hektarů.

„Vyústění přivaděče z Nemilky bylo v Zábřeze na vodárně. Lidé, kteří tam pracovali, pamatují, že tam bývaly nádrže se pstruhy. Biologicky se tak sledovala kvalita vody,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Přehrada se začala napouštět v roce 1969, pitná voda se z ní začala odebírat v 70. letech. Jako zdroj pitné vody se přehrada využívala jen několik let, zdejší voda totiž byla kalná. Přehradu pak nahradily padesátimetrové vrty u Zábřehu směrem na Lesnici.

V současné době přehrada patří soukromému vlastníkovi. Slouží k výrobě elektřiny a rybolovu. „Mezi rybáři je vyhledávaná, protože je tu klid. Málokde máte vodu, která je v údolí, v lese,“ poznamenal Tomáš Elner.

Den otevřených dveří na přehradě Nemilka byl součástí Dne Mikroregionu Zábřežsko, který 6. května hostila Nemile. Hlavní program se odehrával na zdejším hřišti, lidé zároveň mohli navštívit několik zajímavých míst po obci.

„Máme otevřenou renesanční tvrz, vodárenskou věž na přehradě Nemilka. Hasiči v Lupěném mají nachystanou expozici dobových hasicích stříkaček a ukázku vojenské techniky. Na nejvyšším místě v obci je stanoviště s vysokozdvižnou plošinou, ze které je vidět Nemile, kus Zábřeha, tunel, dráha, bagr. Otevřené jsou všechny kapličky,“ shrnul starosta Nemile Petr Šimek.