V závodech se činí jen pár desítek lidí – většinou z údržby či expedice. Výroba se zastavila už 15. prosince, o dva dny později vyhlásil krajský soud na návrh několika věřitelů úpadek společnosti z důvodu platební neschopnosti.

„Pátého ledna jsme přišli do práce a zase nás poslali domů. Řekli nám, že osmého ledna bude velká porada a na ní se rozhodne, jak dál,“ řekl jeden ze zaměstnanců jindřichovské papírny.

Stejně jako ostatní žije nadějí, že se výroba opět brzy rozjede. Usiluje o to vedení společnosti i soudem určený insolventní správce Mojmír Holásek.

„Představenstvo firmy bude za mé účasti ještě tento týden jednat s věřiteli. Na nich záleží další postup. Moje představa je taková, že provozy by měly pokračovat ve výrobě. Co nejdříve by se měl rozjet jeden papírenský stroj v Lukavici,“ uvedl Holásek.

Věřitelé se mohou se svými pohledávkami přihlásit do 17. ledna. Do 6. ledna jich podalo přihlášku dvanáct, očekává se ale kolem dvou set věřitelů. Správce pak posoudí oprávněnost jejich pohledávek a předloží je soudu.

Zároveň s vedením podniku řeší problém s dodávkami plynu nebo například problém se zakázkou za devět milionů korun, kterou dopravní firma zadržela cestou z papíren k zákazníkovi.

Na 17. února svolal krajský soud přezkumné jednání a vzápětí schůzi věřitelů. Ti rozhodnou, jak se bude úpadek společnosti řešit. Cesty jsou v podstatě dvě: reorganizace podniku, anebo vyhlášení konkurzu a pak prodej podniku.

„Naší snahou je udržet provozy funkční, získat zakázky a při případném vyhlášení konkurzu prodat živý podnik jako celek, anebo každý ze tří závodů zvlášť. To by zachovalo lidem práci. Vše nasvědčuje tomu, že by záměr mohl vyjít,“ řekl Holásek. Dodal, že insolventního správce dělá už deset let, takže situaci dokáže posoudit.

Z Olšanských papíren má dobrý dojem. „Není to žádná vytunelovaná firma. Vlivem různých okolností se dostala do potíží, přičemž prapůvod zadlužení leží v minulosti. Vedení se snaží problémy řešit. Je to podnik, který vyrábí skutečně potřebné věci, takže je šance výrobu udržet,“ míní Holásek.