Stavební ruch panuje kolem silnice druhé třídy na Rudu nad Moravou. Dělníci pracují i podél silnice první třídy, staveniště brzy vznikne rovněž v místní části Klášterec. Obě silnice jsou velmi frekventované. Podle posledního sčítání dopravy projede denně na „jedničce“ šest tisíc aut, na „dvojce“ téměř 3300 vozidel.

„V roce 2015 jsem začal řešit dlouhodobě neutěšený stav výstavby chodníků. Dvacet let tato záležitost vázla na mrtvém bodě. Výstavba je rozdělena do čtyř etap, jsou to čtyři kilometry chodníků v celé obci. Státní fond dopravní infrastruktury nám „přiklepl“ dotaci na tři etapy najednou. Nepočítali jsme, že naráz dostaneme tolik peněz,“ připustil starosta Olšan Aleš Janderka.

Náročná výstavba

Výstavba chodníků v Olšanech je náročná.

„U nás to není tak, že rozebereme krajnice a položíme chodník. Většina chodníků se buduje s nadezdívkou, pomocí profilů, jsou to speciálně tvarovaná elka. Chodníky se staví v příkopech, některé mají převýšení až dva metry. Navíc všechny chodníky stavíme částečně na soukromých pozemcích. Musíme mít podepsané smlouvy s majiteli, kteří si stanovili podmínky, za kterých ty pozemky prodají. Narůstají nám i náklady na oplocení, které je nutné dělat nové,“ popsal starosta.

Všechny tři etapy vyjdou dohromady na 37 milionů korun, z toho dvacet milionů činí vlastní podíl obce. Do výše vlastního podílu se promítá i fakt, že jednu z etap obec platí kompletně ze své kasy. Je to ta nejsložitější, kde nebylo možné dodržet šířku chodníku požadovanou dotačním úřadem.

Dalších minimálně deset milionů korun bude muset samospráva vydat za nové veřejné osvětlení.Nové komunikace by měly pěším sloužit ještě letos. Etapu na Rudu by měli stavbaři dokončit v červnu, chodníky podél silnice první třídy v Olšanech a Klášterci pak v září.