Zajímají vás novinky na poli životního stylu? Ptáte se, co udělat proto, abyste žili zdravě. A jak jsou na tom sportovci? Co oni dělají proto, že jsou většinou tak fit?

A naopak, které neduhy je nejčastěji trápí a jak se řeší?

VSTUP DO ON-LINE ROZHOVORU

Radim Šlachta, vedoucí Sport Agel Clinic v Prostějově, při on-line rozhovoru DeníkuZdroj: DENÍK/Karel RozehnalMgr. Radim Šlachta, Ph.D.

Vedoucí Agel Sport Clinic

Věk: 45 let

Studium: Fakulta Tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci, doktorát z fyziologie zátěže

Povolání: Vedoucí Sport Agel Clinic v Prostějově

Vystudoval na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci, kde posléze získal titul Ph.D. v oboru fyziologie zátěže. Ve své disertační práci i v praktické práci v oblasti sportovního tréninku se věnoval metodice monitorování a interpretaci výsledků spektrální analýzy variability srdeční frekvence.

Na fakultě působil v letech 1996 – 2012 jako akademický pracovník se zaměřením na oblast životního stylu a jeho vlivu na zdraví člověka. Z toho v letech 2006 – 2010 jako proděkan pro rozvoj fakulty. Ve své odborné práci se zaměřoval především na problematiku moderních přístupů k aplikaci teorií změny chování a optimalizace životního stylu do praxe.

7 let byl členem řídící komise Evropské sítě na podporu zdraví - zlepšující pohybové aktivity (HEPA Europe) při regionální kanceláři WHO v Římě, nyní je jejím čestným členem. Působí jako člen poradní skupiny ředitele „sekce Sport" při Evropské komisi pro implementaci „Evropských doporučení pro zdraví zlepšující pohybovou aktivitu". Je členem International Institute for Health Promotion (IIHP) při American University ve Washingtonu.

Ve volném čase se věnuje především sportovnímu lezení (díky tomu má bohaté osobní zkušenosti jak z oblasti udržování optimální tělesné hmotnosti, tak léčení více či méně závažných traumat), ale také snowboardingu, cyklistice a obecně outdoorovým aktivitám. V současnosti v rámci zapojení do činnosti ASC objevuje i kouzlo běžeckého tréninku. (zdroj: sportclinic.agel.cz)