Jeho příznivci oceňují Koppovy manažerské schopnosti při přípravě projektů pro obec, jeho odpůrci ho zase označují za samovládce, který se s nikým moc neradí, a vytahují na něj třeba to, že nájem z pozemků, které má pronajaté, téměř vždy platí se zpožděním a po urgencích.

Funkci starosty vykonával Ondřej Kopp vždy jako neuvolněný souběžně se svou prací v čele svých soukromých firem VÚCHS nebo Agrovýzkum. Uvolněný pro práci na radnici byl naopak vždy jeho zástupce: od loňského listopadu Petr Heblák (Sportovci pro Rapotín). Na jeho návrh zastupitelstvo ve středu 14. prosince Ondřeje Koppa z funkce odvolalo a starostou zvolilo Pavla Žerníčka (VV).

Tušil jste, co se chystá, anebo to byl pro vás blesk z čistého nebe?
Pan Heblák mi v den jednání zastupitelstva ústně sdělil, že tento návrh podá.

Klíčový byl váš vztah s místostarostou. Stěžoval si, že s ním nekomunikujete a obcházíte ho.
Pana Hebláka jsem před volbami neznal, byla to sázka do loterie, která nevyšla. Časem jsem zjistil, že jeho předchozí dlouholetá praxe policisty a pak učitele ho nepřipravila na úkoly, které musí na radnici řešit. Nemá představu o řízení, jeho přínos byl nulový, ani za rok se to nenaučil. A důvody pro mé odvolání, které uváděl na jednání zastupitelstva - to jsou pro mě jen bezobsažné fráze.

Co podle vás vedlo dva další vaše bývalé spojence k tomu, že se proti vám obrátili?
Můj zástupce je přesvědčoval. Když jsem se jich ptal, proč hlasovali pro mé odvolání, odpověděli, že byli nerozhodní. Jeden z nich dodal, že si pak hodil kostkou, a co padlo, to udělal, druhý se rozhodl mezi mnou a panem Heblákem pro něj, protože je to jeho kamarád.

Petr Heblák kritizoval mimo jiné to, že jste zbytečně propustil několik zaměstnanců radnice.
Trvám na tom, že ty lidi radnice nepotřebuje. Zdědili jsme nějakou strukturu úřadu po minulém vedení a bylo třeba ji změnit.

Předmětem kritiky byly také velmi konfliktní vztahy s opozicí, kterou jste ve vedení obce vystřídal.
Nemohu spolupracovat s lidmi, kteří v době, kdy obec vedli, dělali věci neslučitelné s funkcí zvoleného zástupce občanů.

Co například jim vytýkáte?
Je toho víc, uvedu jeden příklad: zastupitelstvo schválilo prodej pozemků firmě na výstavbu fotovoltaické elektrárny s podmínkou, že po dobu deseti let bude poskytovat každý rok 150 tisíc korun na podporu tělovýchovy v obci. Po čase se v kontrole usnesení objevil údaj: „splněno“. Přitom byla uzavřena jen smlouva na jednorázový příspěvek 150 tisíc korun. Obec tak přišla o 1,35 milionu korun. Když jsem se bývalého starosty ptal, proč to tak udělali, odpověděl, že neví.

Co se vám za ten rok do svého odvolání podařilo pro obec udělat? S čím jste spokojen?
Po letech jsem konečně rozpohyboval přípravu protipovodňových opatření. S Povodím Moravy jsem dohodl, že se bude aktualizovat a upravovat velká studie těchto opatření v údolí Desné. S původní verzí obce nesouhlasí, protože by na některých místech zcela zablokovala výstavbu a rozvoj. Zároveň je připraveno zadání projektu konkrétních opatření v dolní polovině Rapotína, v Petrově nad Desnou a ve Vikýřovicích a rozjede se územní řízení tak, aby mohla obec Rapotín v létě 2012 podat žádost o dotaci. Stavba se musí stihnout do roku 2015, kdy končí programovací období unijních fondů.

Nový starosta mluví o nutnosti zklidnit situaci a spolupracovat. Myslíte, že se to podaří?
Myslím, že ne. S lidmi, kteří dělali ve funkcích věci, jaké dělali, spolupracovat nemůžu. Nový starosta má alespoň předpoklady pro řízení, když dokázal řídit firmu. Snad bude v rozjetých projektech pokračovat.

Převrat na radnici v Rapotíně, obec má nového starostu