Návrh na zneplatnění voleb podala Martina Mičíková. Pochybení spatřovala v tom, že jako členka volební komise neměla podle svých slov v den voleb několik hodin k dispozici seznam voličů. Uvedla, že si tak nemohla ověřit, zda vydává obálky oprávněným voličům, a zaznamenat jejich účast. Seznam s poznamenanými lidmi, kteří přišli k volbám, dostala až okolo jedenácté hodiny.

Soudu nebylo zřejmé, jakým způsobem by mohlo případné porušení práva nahlížet do seznamu voličů ovlivnit rozložení mandátů v zastupitelstvu. Navrhovatelka ve své stížnosti totiž ani nenaznačila, že by někdo volil vícekrát, případně že by volil člověk nezapsaný v seznamu voličů nebo naopak nemohl hlasovat člověk v seznamu zapsaný.

„Je třeba konstatovat, že navrhovatelka (jako členka volební komise, pozn. red.) podepsala zápis o průběhu a výsledku hlasování, podle něhož nebyly podány žádné stížnosti či oznámení, tedy ani ze strany navrhovatelky," stojí v rozsudku podepsaném předsedou senátu Jiřím Gottwaldem.

Členka volební komise namítala také nesoulad v počtu hlasů, které dostala jedna z kandidátek Sdružení nezávislých kandidátů Kopřivná. Soud uvedl, že i kdyby při sčítání skutečně nebyly započítány uvedené dva hlasy, toto pochybení by nemělo na rozložení mandátů vliv.

Soud návrh zamítl jako nedůvodný. „Volební soud se nemůže zabývat důvodností pouhých domněnek nepodložených žádnými konkrétními skutečnostmi," uvedl v rozsudku předseda soudního senátu Jiří Gottwald.

Voleb do zastupitelstva Kopřivné v polovině března se účastnila dvě uskupení. Starostové a nezávislí vedení dosavadní starostkou Janou Gerešovou získali všech pět mandátů, opoziční blok SNK Kopřivná vedený Martinem Vavrečkou starším žádný.

Volby se v Kopřivné musely opakovat, protože počet zastupitelů v obci klesl pod minimální hranici stanovenou zákonem. Po hlasování loni na podzim totiž rezignoval zastupitel zvolený za opoziční uskupení a všichni jeho náhradníci.

Nově zvolené zastupitele nyní čekají důležité úkoly. V první řadě musí zvolit nové vedení obce. „Samozřejmě hned musíme schválit rozpočet. Dokončíme i započatý územní plán, který nám stojí," řekla bezprostředně po březnových volbách dosavadní starostka Kopřivné Jana Gerešová.