Koryto Javornického potoka poškodila blesková povodeň, která se městem prohnala v létě roku 2009. Po ní se opravy dočkala pouze nejhůře poničená místa toku.

Kompletní rekonstrukce části toku, která prochází centrem města, měla začít letos o prázdninách. Až do nynějška se ale dělníci a stavební stroje ve městě neobjevili.

Javornický potok mají ve správě Lesy České republiky. Podle jejich mluvčího Zbyňka Boublíka je důvodem zdržení prací administrativní a technická náročnost celé akce. Kromě zpracování projektu musel podnik vyřešit zábory cizích pozemků a získat souhlas jejich majitelů s umístěním nově navrhovaných stavebních prvků.

„Další nezbytnou součást celého procesu představovalo administrativně náročné zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací. Smlouva s vybraným dodavatelem prací byla podepsána nyní v prosinci," sdělil Boublík.

Projektanti se při navrhování úprav koryta potýkali s hustou zástavbou. Potok totiž protéká v těsné blízkosti rodinných a činžovních domů. Nakonec koryto navrhli tak, že zvládne pojmout padesátiletou vodu.

Městu Javorník zdržení prací komplikace nezpůsobilo. Na rekonstrukci potoka je však nejvyšší čas. „Nemůžu říct, že by nám to způsobovalo nějaké komplikace. Spíš je otázka, zda se vlivem počasí nebudou sesypávat břehy a podobně, protože při povodních dostávaly velmi zabrat," řekla starostka Javorníku Irena Karešová.

Podle dřívějších informací se budou práce týkat kilometr a půl dlouhého úseku potoka od obchvatu města přes střed Javorníku po fotbalové hřiště. Za stavební úpravy Lesy zaplatí bezmála pětadvacet milionů korun.

Povodeň, která se Javorníkem prohnala před třemi lety, za sebou zanechala škody v řádu desítek milionů korun. Rozbouřený živel ve městě dokonce strhl část domu, který musel být později zdemolován.