Tendr státní příspěvková organizace vypsala v polovině dubna. Nyní běží lhůta pro podávání nabídek, obálky s nimi ŘSD otevře 26. června.

„Pokud půjde vše dobře a nikdo se neodvolá, mohlo by se na podzim začít s kácením stromů podél silnice," řekl ředitel olomoucké správy ŘSD Martin Smolka. Práce si vyžádají uzavírku komunikace, za provozu není možné kácet. Bude například nutné odmontovat svodidla a následně je vrátit zpět.

Samotné stavební práce by mohly odstartovat v příštím roce a vyžádají si uzavírku úseku. Na opravu silnice bude mít vybraná firma maximálně sedmnáct měsíců. Do této doby se však nezapočítává přestávka od poloviny listopadu do poloviny dubna. Přes zimní období musí horská komunikace zůstat vždy průjezdná.

Pokud by práce začaly letos na podzim, první řidiči by mohli rekonstruovaným úsekem projet ke konci roku 2016. „O opravě se pořád jenom mluví, konečně by s ní měli začít. Cesta je rozbitá, začíná to být už neúnosné," řekl Jan Ondruch, který přes Červenohorské sedlo často jezdí.

Velká investice se dotkne také horského hotelu na Červenohorském sedle. Současný nájemce se však velkého odlivu návštěvníků kvůli uzávěře silnice po dobu stavby neobává. Na Sedlo totiž vedou čtyři přístupové cesty: Pro pěší ze Švýcárny a Ramzové, pro auta ze Šumperku a Jeseníku. Uzavírka se bude týkat pouze jedné z nich a jen v letním období.

„Vnímáme to jako hendikep, ale už dva roky na to klienty připravujeme. Utlumujeme propagaci na Brněnsku a zaměřujeme se na Prahu a Ostravsko, odkud k nám klienti jezdí přes Jeseník," řekl ředitel hotelu Tomáš Sedláček. Zmínil rovněž možnost, že by v hotelu bydleli zaměstnanci stavebních firem.

Rekonstrukce silnice na jižní straně Červenohorského sedla naváže na opravu severního úseku, který skončil v polovině října 2008. Rekonstruovaná část začíná v Koutech před odbočkou na Dlouhé Stráně a končí na hranici okresů Šumperk a Jeseník.

Po opravě bude silnice vypadat podobně, jako na jesenické straně. Ve třech místech se řidiči dočkají rozšířených pruhů pro snadnější předjíždění kamionů. Předpokládaná hodnota zakázky činí 449 milionů korun.

Termín zahájení prací se několikrát posouval. V roce 2009 činil nejoptimističtější odhad rok 2012, na podzim 2011 hovořil předběžný plán o dubnu 2013.

Nyní se nové vedení ŘSD rozhodlo zkontrolovat organizaci všech veřejných zakázek v hodnotě nad tři sta milionů korun. Do této kategorie spadá i oprava silnice na Sedle. V zadávacích podmínkách některých staveb totiž zjistilo závažné nedostatky.

„V rámci nastavení nového systému, který bude úspornější a efektivnější, je nutné se podrobně seznámit s aktuálním stavem veřejných zakázek," vyjádřil se generální ředitel ŘSD Jan Kubiš. Kontroly chce co nejvíce urychlit, aby stavby nabraly co nejmenší zpoždění.

Silnice přes Červenohorské sedloHlavní silniční spojení Jesenicka s vnitrozemím je dnes nejvýše položenou silnici první třídy v Česku. V nejvyšším bodě cesta překonává výšku 1011 metrů. Důvodem pro její vybudování byla před 150 lety snaha podnikatelů a podhorských samospráv vybudovat spojnici s Jesenickem. Trasa přes Ramzovou byla příliš dlouhá.

První cesta přes Červenohorské sedlo vznikala v letech 1844 až 1846. Byla široká tři metry a stavěna pro formanské povozy. Záhy však její parametry nevyhovovaly.

„V roce 1874 byla zahájena stavba nové silnice. Původní příkrou trasu nahradila pozvolnější cesta plná zatáček a úvratí," sdělila ředitelka Muzea silnic ve Vikýřovicích Alena Turková.
Touto trasou, později jen částečně upravenou, se jezdí dodnes. Cesta byla rekonstruována v 60. letech 20. století. Od té doby má zpevněný povrch.