Záměr řeší nejen nový povrch vozovky, ale také svodidla, autobusové zálivy v obcích, kanalizační vpusti, čištění příkopů nebo obnovu propustků. Jeden z propustků v Růžovém údolí nahradí nový mostek. Úprava čeká i nevyhovující zatáčku u lomu Račice, kde vznikne opěrná stěna.

„Na tuto akci byla podána a odsouhlasena žádost o evropskou dotaci, čekáme na vydání právního aktu od Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové předpokládané náklady jsou zhruba 146 milionů korun, předpokládaná výše dotace cirka 129 milionů,“ informovala začátkem listopadu mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.