Opravu provede Šumperská provozní vodohospodářská společnost. Protože nemá kapacity k urychlení díla, práce se protáhnou do druhé poloviny září.

„Při bližší kontrole současného stavu šachet a jejich poklopů jsme zjistili, že by technicky neustály opravu živičných povrchů, Museli jsme tak operativně rozhodnout o jejich obnově. Záměrem je komunikace komplexně opravit, aby v blízké budoucnosti nebylo nutné do již opravené komunikace zasahovat,“ uvedla ve vyjádření společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, které vodohospodářské sítě patří.

Vedení města prosí obyvatele o trpělivost.

„Budeme se snažit provést celoplošnou opravu komunikace na dvě etapy, abychom zprovoznili aspoň část náměstí do konce srpna,“ dodalo vedení města.