Zákon do letoška umožňoval odtahovat pouze autovraky nebo vozidla odstavená v zeleni.

„Legislativní změna dává městům a obcím silnější možnosti pro odstraňování odstavených vozidel. Díky ní jsme konečně mohli nastavit efektivní systém. Zákon doposud chránil spíše nezodpovědné vlastníky, než by byl oporou pro město k řešení tohoto rozšířeného nešvaru,“ poznamenal starosta Zábřehu František John.

Jak to teď může fungovat?

Vozidel bez platné technické kontroly odstavených v ulicích či na parkovištích v Zábřehu není mnoho, přesto lidem vadí. Do letošního roku nebyl zákonný způsob, jak s takovými auty účinně bojovat. Podle nového systému bude provozovatel vozidla vyzván k jeho odstranění z komunikace.

Pokud tak do dvou měsíců neučiní, bude jej moci odstranit vlastník komunikace. Náklady na odstranění a odstavení vozidla nese jeho provozovatel. Pokud si provozovatel vozidlo do tří měsíců nepřevezme, může být prodáno ve veřejné dražbě.

„Od března řešili strážníci městské policie jedenáct vozidel bez pravidelné technické kontroly. Přes veškerou snahu strážníků se nepodařilo majitele těchto vozidel přimět, aby si svá vozidla z komunikací a parkovišť odstranili. Bylo ale prokázáno, že téměř všichni majitelé nejsou ze Zábřeha,“ doplnil velitel městské policie Václav Doubrava. Na odstavená vozidla strážníci ještě navíc nalepí výraznou výzvu pro majitele.

Není více případů

Díky novému systému budou ulice města od odstavených vozidel vyčištěny během několika měsíců.

Ředitel Městské policie v Šumperku podotkl, že odtahy vozidel v Šumperku nezajišťují strážníci, ale vlastník komunikace. Tím bývá v případě místních komunikací město, u silnic druhých a třetích tříd kraj, u „jedniček“ stát. V souvislosti s novelou zákona šumperští strážníci neevidují zvýšený počet deliktů, i když v několika případech vlastníkovi komunikace podávali podnět k odstranění vozidla ze silnice. Za příslušný přestupek může správní úřad udělit pokutu až tři sta tisíc korun.

„Občany v reakci na tento fakt postačí upozornit, že jejich vozidlo má více než šest měsíců neplatnou technickou kontrolu, a lidé ve většině případů vozidla z komunikací odstraňují.  Případy se pohybují v řádu jednotek. Městská policie nerealizovala jediný odtah,“ dodal Jaroslav Janderka.