Cílem prezentace bylo představit podobu a způsob, jakým se jejich činnost dotýká každého člověka: proč a komu organizace své služby poskytují a jak přispívají k zachování lidské důstojnosti a soběstačnosti potřebných.

Setkání doprovázela hudební a básnická vystoupení, kvízy, malování na obličej, ukázky rukodělných činností i výstava fotografií se sociální tématikou.